BankNordiks årsrapport ligger på et bord

Tilfredsstillende resultater i årets første kvartal

I dag offentliggør banken regnskabstallene for årets første tre måneder, der overordnet set er præget af tilfredsstillende resultater, men også en stigning i nedskrivninger.

Resultatet før skat er 70 mio. kr., som er nogenlunde på samme niveau som første kvartal sidste år. Udover det gunstige rentemiljø og afkast på egenbeholdningen tager de tilfredsstillende resultater afsæt i en fornuftig balance mellem indtægter og udgifter. Indtægterne er på baggrund af øget aktivitet i form af stigning i både indlån og udlån steget en smule, mens udgifterne har været på niveau med de forudgåede kvartaler.

Til trods for de positive takter er perioden også præget af en større nedskrivningspost end forudgående kvartaler. Stigningen i nedskrivningerne er forventelig og skyldes blandt andet nogle udfordringer hos enkelte erhvervskunder, der medfører, at vi i henhold til reglerne om nedskrivninger skal forholde os til potentielle tab.

”En stigning i nedskrivningsposten er dog ikke et udtryk for generelle udfordringer hos vores kunder, der fortsat udviser kreditholdbarhed. Ser vi på vores grønlandske del af forretningen, så har vi en stigning i både indlån og udlån sammenholdt med samme periode sidste år. Vi har også haft en tilgang af nye kunder, som vi selvfølgelig også er tilfredse med, og vi ser et godt potentiale for fortsat vækst i Grønland”, siger Turið F. Arge, administrerende direktør.

Navneskift senere i år

Som tidligere meddelt vil banken udskrive en navnekonkurrence senere i år. Den færøske del af forretningen ændrede i marts måned navn til Føroya Banki (Færøernes Bank), der er det oprindelige navn fra 1906. På samme måde som Føroya Banki er et mere personligt navn end BankNordik, vil banken finde et helt unikt og passende navn til forretningen i Grønland.

”Vi er stolte af vores forretning i Grønland – vi har tilgang af nye kunder samt kompetente og meget erfarne medarbejdere, hvor flere af dem har været i banken siden vi startede i 2010. BankNordik er et godt navn, men vi har et stærkt ønske om at finde et helt unikt navn, der passer bedre til vores mange kunder og dygtige medarbejdere i Grønland. Vi ser derfor frem til navnekonkurrencen senere i år, hvor alle i Grønland er velkomne til at indsende sit bud på vores fremtidige navn”, siger Turið F. Arge, administrerende direktør.

Regnskabet i hovedtræk

  • Resultatet før skat er 70 mio. kr.

  • Driftsresultatet før nedskrivninger er 70 mio. kr.

  • Nedskrivninger på udlån er 23 mio. kr.

  • Bankens udlån udgjorde 8,9 mia. kr.

  • Bankens realkreditlån udgjorde 2,6 mia. kr.

  • Bankens indlån udgjorde 8,9 mia. kr.

  • Kernekapitalgrundlaget, inkl. NEP-kapital, er 39,9%

  • Ledelsen forventer et nettoresultat i intervallet 225-255 mio. kr. for 2024

Yderligere oplysninger

Turið F. Arge, administrerende direktør, tel: +298 230 678