En fodboldspiller står på banen i sin trøje, der er sponsoreret af BankNordik

Lokalsamfund

I forlængelse af udvidelsen af koncernens aktiviteter i Norden bestræber BankNordik sig på at støtte lokale og regionale begivenheder, sportsforeninger og det kulturelle liv i de nærsamfund, hvori banken operer. På sigt er det vigtigste for lokalsamfundets velfærd endvidere, at der drives en ansvarlig og fornuftigt bankforretning. Læs mere om BankNordiks indsats i lokalsamfundet nedenfor.

BankNordiks rolle i samfundet

BankNordik spiller en vigtig rolle i samfundsøkonomien som formidler af kredit, som finansiel rådgiver og som udbyder af finansielle produkter. Hver dag arbejder vi hårdt for at lette vores kunders hverdag bl.a. ved at levere:

  • Boliglån til private kunder så de kan realisere deres boligdrømme

  • Pensions- og opsparingsmuligheder, der er med til at sikre kundernes finansielle fremtid

  • Betalingskort og netbank så det bliver nemmere at lave betalinger og holde styr på egen økonomi

  • Finansiel rådgivning til privatkunder gennem brug af den ekspertise, som bankens medarbejdere besidder

Således er BankNordik med til at sikre kundernes fremtidige velfærd, give dem indblik når der skal tages vigtige beslutninger i livet og afvikle transaktioner rettidigt og med præcision. Derudover skaber BankNordik værdi igennem de arbejdspladser, som er skabt, den skat som banken betaler og de partnerskaber og samarbejder, som banken understøtter i lokalsamfundet.

En familie med mor, far og to børn kigger glad ind i kameraet

Støtte til lokalsamfundet

Vi støtter et bredt omfang af diverse initiativer i lokalsamfundet.

Sponsorater

I erkendelse af den afgørende rolle, som kulturelle og sportslige institutioner har i et samfund, har BankNordik gennem tiden været med til at understøtte et bredt omfang af diverse initiativer i lokalsamfundet. BankNordik prioriterer at støtte kulturforeninger, sportsklubber og andre initiativer, som har en bred appel og medlemmer i alle aldre. Begge parter skal kunne drage nytte af støtten og formålet skal være foreneligt med BankNordiks værdigrundlag, der bygger på kerneværdierne: kompetence, engagement og proaktivitet. I 2016 sponsorerede BankNordik lokale initiativer for et samlet beløb på ca. 3.6 mio. kr. fordelt på idræt, kultur, foreningsliv og velgørenhed.