Omlægninger i Personlig FormuePleje

06.07.20

Vi har købt BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling
BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling erstatter BankInvest Basis Globale Aktier. Vi vurderer, at der er et godt potentiale i fonden, bl.a. fordi BankInvest på nuværende tidspunkt har forvaltet denne portefølje i ca et år, hvor den har givet et højere afkast i forhold til verdensindekset.
Virksomhederne, hvis aktier vi investerer i gennem BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling, skal opfylde en række miljømæssige krav. For eksempel må virksomhedernes CO2-udledning højst være halvdelen af, hvad en almindelig gennemsnitsvirksomhed udleder. Virksomhederne skal ligeledes ligge højt på skalaen for sociale forhold og god selskabsledelse.

Du kan også ringe til os

34 79 00