Uatsilaaq aatsaat

Soraarninngornissannut qanoq atugaqarusunnerit siusissukkut eqqarsaatigilereerukku iluaqutigissavat. Aningaasaqarnerit qanoq issava? Angalasarniarpit? Allamik initaarniarpit?

Soraarnermusiassanik katersineq aallartiaaraanni iluaqutissarpassuaqarpoq, kisitsilluta tamanna assersuusiarisinnaavarput:

30-nik ukioqarlutit qaammammut 500 kr. ileqqaartalerukkit, 68-iliinissavillu tungaanut ingerlallugu, taava ileqqaakkatit 680.000 kr.-ingajaassapput (erniatit 5%-iuppata). 55-inik ukioqarlutit aatsaat taamatut ileqqaagaqaleruit, taava 68-iliinissannut ileqqaakkatit aamma taama amerlatigissappata qaammammut 3.000 kr. ileqqaartariaqassavatit.

Taamaattorli! Soraarnermusiassat eqqarsaatigigaanni utoqqalinermi aningaasatigut atugarissaarnissaq kisimi eqqarsaatigisassaanngilaq. Aamma massakkut isumannaatsumik atugaqarnissaq eqqarsaatigisariaqarpoq – illit nammineq toqqissisimanissat, aammattaarli ilaquttavit toqqissisimanissaat.

Soraarnermusiassanut ileqqaagaqarneq piukkunnarneq qineruk

Soraarnermusiassanut tunngatillugu periarfissat amerlaqaat, ilaannilu sorlerpiaq aqqutigissanerlugu paatsiveerunnarsinnaalluni. Soraarnermusiassanummi ileqqaagaqarneq sorleq ilinnut piukkunnarnerua? Soraarninngoruit pisortanit pisartakkatit nammineerlutit ileqqaakkannut qanoq sunniuteqassappat? Sillimmasiinerillu qanorpiaruna paasisassaasut…? 

BankNordikimi siunnersortit peqatigalugu malittarisassat erseqqissumik paasisinnaavatit – minnerunngitsumillu ilinnut toqqissisimanarnerpaamik kissaatigisannillu atugaqarnissat tunaartaralugu, soraarnermusiassanut ileqqaakkatit qanorpiaq aaqqissuutissanerlugit siunnersorneqarlutit.

Soraarnermusiassat pillugit eqqarsaatigisassat

Soraarninngornissat sioqqutingaatsiarlugu makku eqqarsaatiginiarigit

 • Inuunermi maani illit suut pingaarnerutippigit?
 • Suut eriagisassaappat?
 • Soraarninngornissannut suut kissaatigaagit?
 • Soraarninngornissat sioqqullugu toqussagaluaruit ilaquttatit qanoq atugaqassappat?
 • Napparsimalissagaluaruit ilaquttatillu suna inuussutigissavisiuk?

Pingaartinnerpaasavit sillimmasernissaat eqqaamallugu

Inuusuttuuguit, immaqalu ilaqutaqarlutit meeraqarlutillu, taava ilaquttatillu sillimmasersimanersi qanoq innersoq assut eqqumaffigeqqunarpoq. Soraarninngornissamut ileqqaakkanut atatillugu sillimmasernissaq ilinnut eqqartugassaqqippoq. Tassami soraarninngornissannut ileqqaakkannut atatillugu sillimmasernissamut periarfissaqarputit, ajutuussagaluaruit, napparsimalissagaluaruit, siusissukkulluunniit toqussagaluaruit aningaasatigut taarsiivigineqarnissamik periarfissinneqarlutit.

Soraarnermusiassanut ileqqaakkatit ilisimalluarpigit?

Soraarnermusiassanut ileqqaakkatit ilumut illit pisariaqartitannut kissaatinnullu tulluarsarneqarsimanersut nalornissutigigukku, taava ataatsimeeqatigiumalluta attavigisinnaavatsigut. Massakkut atukkannut tulluarsarneqarsimanersut, aammalu soraarninngornissannut tulluarsarneqarsimanersut eqqartorsinnaavarput. Ataatsimiinneq sivisunavianngilaq, immaqa tiimip ataatsip missaaniissaaq. Ataatsimeereerutta soraarnermusiassanut ileqqaakkatit ilumut ilisimallualersimassavatit.

Innersuussutigaarput minnerpaamik ukiut 3-5-kkaarlugit soraarnermusiassanut sillimmasernermullu tunngasut misissuataarlugit nalimmassarneqartarnissaat – pisariaqartitsigaannilu atukkalluunniit allanngoraangata suli akulikinnerusinnaavoq.

Soraarnermusiassanut siunnersuutit 10

 1. Ataatsimut isiginnilluarsinnaaneq
  Soraarnermusiassanut ileqqaakkatit sillimmasernitillu tamaasa ataatsimoortillugit Pensionsinfo.dk-mi takusinnaavatit. Taava katersatit qanoq amerlatiginersut, sillimmasernerillu suut piginerlugit paasissavatit.
 2. Sillimmasernitit aaqqissuutikkit
  Soraarnermusiassanut ileqqaakkannut atatillugu sillimmasersimaguit, taakku ilinnut tulluarsagaasariaqarput. Assigiinnik marlunnik sumiiffinnit marlunneersunik sillimmasersimanissaq pisariaqanngilaq, akerlianilli pingaaruteqarpoq ajutuussagaluaruit tulluartumik sillimmaserneqarsimanissaq.
 3. Siusissukkut ileqqaagaqalerit
  Imaassinnaavoq aatsaat ukiorpassuit qaangiuppata soraarninngortussaasutit, kisianni ileqqaagaqalerneq aallartiaarukku qaammammut akiliutigisartagassatit annikinnerujussuussapput.
 4. Naammattumik ileqqaagaqassavit?
  Ileqqaakkat naammassanersut nalilersoruminaassinnaavoq. Bankimi ataatsimeeqatigigutsigut tamanna peqatigiilluta nalilersorsinnaassavarput.
 5. Soraarnermusiassatut katersat annikitsut ataatsimut kattukkigit
  Sumiiffinni arlalinni katersatit annikitsunikkuutaartillugit pigigukkit, taakku kiffartuussivinnut akiliutinit nungusarneqarsinnaapput. Ileqqaakkat ataatsimut kattunneqarnissaat iluatinnarnerugajuttarpoq.
 6. Ileqqaakkavit aaqqissuunneqarnerat piukkunnarpat?
  Ratepension atugarigukku tassani ileqqaarneqarsimasut nalinginnaasumik soraarninngoreernermi ukiut qulit ingerlaneranni tiguneqartarput. Tamatuma kingorna pisortanit utoqqalinersiutit kiserngorutissapput. Ileqqaakkat aaqqissuunneqarnerat sorleq ilinnut piukkunnarnersoq eqqarsaatigigiuk.
 7. Atukkatit allanngussappata soraarnermusiassatit misissorigit
  Meerartaaruit, katikkuit, avikkuilluunniit soraarnermusiassanut ileqqaakkatit ilinnut tulluarnersut qulakkeertariaqarpatit. Immaqa meerartaaruit sillimmasernitit allanngortitassaassapput. Soraarnermusiassat aaqqissuunneqarnerat illit pisariaqartitannut kissaatinnullu tulluarnersut akuttuallaanngitsumik misissullattaasarnissaat innersuussutigaarput (assersuutigalugu ukiut pingasukkaarlugit).
 8. Salliutitaq
  Salliutitaqarneq pillugu malittarisassat eqqumaffigikkit, salliutitaq tassaavoq siusissukkut toqussagaluaruit ileqqaarsimasannik tigusisussaq. Salliutitsineq pillugu malittarisassat malillugit inuk ataaseq salliutitatut toqqarsinnaavat.
 9. Piffissaqarluartillutit siunnersorneqarit
  Soraarnermusiassanut ileqqaagaqarneq aningaasartuutigineqartartut annerit ilagaat, taamaammat aningaasat pitsaasumik aningaasaliissutigineqarsimanissaat pingaaruteqarpoq. Soraarninngornissat qanilliartorpat soraarnermusiassanut ileqqaakkatit qanoq pissarsiaqarfiginerpaasinnaanerlugit paasiniarniariuk.
 10. Inuunerpit sinneranut naammattumik pissaqarnissat qulakkeeriuk
  Eqqaamallugu ileqqaakkat ilaat piffissap aalajangersimasup iluani tamakkiisumik tiguneqartarmata. Livrente atorukku inuunerpit sinnerani aningaasat tigusassavatit.

Aamma takukkit

Pensionimut ileqqaakkat

KontoInvest

Atuinerit malinnaavigiuk

Aningaasaliineq

Soraarninngoruit qanoq inoorusuppit?

Ilinnut piukkunnarnerpaamik aaqqissuussilata