Netbankimut Mobilbankimullu ikiuutit

Netbankimut Mobilbankimulluunniit ikiugassaaguit soorunami sianerfigeriaannaavatsigut, tlf. 34 79 00.

Sianertinnalli ...

Ajoqummik nalunaarutit takussaagajuttut kiisalu Netbank Mobilbankilu pillugit apeqqutigineqarajuttullu akissutitaalu ataani katersorsimavagut.

Aamma Netbankimut ilitsersuut (qallunaatut allassimasoq) takusinnaavat, tassani nassuiarneqarput nuussinissaq, isumaqatigiissutit assigiinngitsut akornanni nikinneq, missingersuusiorneq allallu.

Ikioqqulluni sianerfissap ammasarfii

Ikiugassaaguit tlf. 34 79 00-imut sianersinnaavutit, ammasarfii aajuku:

Ulluinnarni nal. 6-18
Arfininngornermi, sapaammi nalliuttunilu nal. 7-16 (25.-ni 26.-nilu matoqqassaaq)
Kiisalu dec. 24.-ni, dec. 31.-ni, aamma jan. 1.-ni nal. 6-10.

BankNordikimi sullissigaangatta Mobilbankip atornissaanut atulernissaanullu ikiuisarpugut, kisianni telefonip qarasaasialluunniit teknikkikkut aaqqissuunneqarneranut ikiuineq ajorpugut.

Apeqqutigineqarajuttut

Netbank

Qanoq ilillunga Netbankeqalersinnaavunga?

Allaffigaluta imaluunniit tlf. 34 79 00-imut sianerlutit Netbankitaarumallutit nalunaarsinnaavutit.

KontoKig sunaana?

KontoKig Netbank assigaa, minneruinnarluni. KontoKig atorlugu aningaasanik nuussinerit akiligassanillu akiliinerit pisinnaanngillat, taamaakkaluartorli allanik periarfissartaqarpoq. Ilaatigut makkuupput:

 • Kontomi uninngasuutitit qanorlu pisoqarsimanera takusinnaavat
 • Toqqorsiviutivit imai, qanoq pisoqarsimanera, naligititaasullu takusinnaavatit
 • Bankimit allagarsiatit nalunaarutillu atuarsinnaavatit
 • Banki allakkatigut attavigisinnaavat
 • Fiilit allagaatillu bankimut nassiussinnaavatit (kryptering atorlugu)
 • Beskedservice aqqutigalugu isumaqatigiissusiorsinnaavutit

KontoKig qarasaasiami, tabletimi mobiltelefonimilu atorneqarsinnaavoq. Internetimut attaveqarnissaq taamaallaat pisariaqarpoq.


Netbankikkut qanoq annertutigisumik nuussisinnaavunga?

Kontomi uninngasuutitit tamaasa nuussinnaavatit.

Ingerlaannaq ikisussanik nuussinermi killiliussat
Isumannaallisaaneq pillugu ingerlaannaq ikisussanik nuussinermi aningaasat nuunneqarsinnaasut killilerneqarsimapput. Killiliussaq sinnerlugu nuussiniaruit ulloq taanna ikisussatut nuussinertulluunniit nalinginnaasutut nuussinnaavatit.

Aningaasanik amerlasuunik nuussinermi
Aningaasanik amerlasuunik nuussiniaruit isumannaallisaaneq pissutaalluni sms-ikkut kodemik nassinneqassaatit. Netbankimut atatillugu mobilnormumik tunniussisimanngikkuit aningaasanik amerlasuunik nuussisinnaanngilatit. Netbankimi mobilnormut tunniunniarukku ”indstillinger/brugeroplysninger” iserfigissavat. Mobilnormut tassani allareerukku sullitanik kiffartuussivitsinnut sianissaatit tlf. 34 79 00-mut, taava aningaasanik amerlasuunik nuussisinnaanissannut inissitsitigassat kingulliit isumagissavagut.

Qanoq ilillunga Netbankimut isersinnaavunga?

banknordik.gl-imi qulaani talerperlermiippoq Netbankimut iserfissaq. Atuisutut ilisarnaatit isissutissarlu toortakkit, tamatuma kingorna NemID-mit isissutissat toortassavat.

Netbank sumut atorsinnaavara?

Netbankimi periarfissat amerlaqaat. Akiligassatit akilersinnaavatit, aningaasanik nuussisinnaavutit, uninngasuutitit takusinnaavatit, missingersuusiorsinnaavutit, akiliinissamut isumaqatigiissusiorlutillu aaqqissorsinnaavatit, pappialanik nalilinnik niuersinnaavutit, allarpassuarnillu aamma periarfissaqarlutit.

Netbankitaarniaruma programmimik nutaamik aalleqqaassaanga?

Naamik, Netbankitaarniaruit qaraasaasianni allannguisariaqanngilatit. Netbankimut iserniaruit tuugassaq nittartakkami uani qulaani talerperlermiippoq.

Ulloq naatinnagu aningaasanik ikisiniaruma qassinut isumagereersimassavara?
 • BankNordikimi nammineq kontorisavit akornanni nuussiniaruit nal. 15.30 sioqqullugu akuerisatit ulloq taanna nuunneqassapput.
 • BankNordikimi allap kontoanut nuussinerit nal. 15.30 sioqqullugu akuerineqartut ullormi aningaaseriviup ammaffiani* nuussiffiusumi ikineqassapput.
 • Kontonut aningaaserivinni allaniittunut nuussinerit nalinginnaasut kingusinnerpaamik 15.30 akuerisimagukkit, aningaaseriviup ammaffiani tulliuttumi ikisiffigineqartup tigussavai.
 • Bankini allani kontonut nuussinerit Ullormut nuussassat** kingusinnerpaamik 8.30 akuerigukkit ikisiffigineqartup ulloq taanna tigussavai.
 • Ingerlaannaq nuussinerit** kontonut aningaaserivinni allaniittunut pisinnaapput, tamakku ulloq unnuarlu pisinnaapput, ukioq kaajallallugu ullut tamaasa. Aningaasat nuunneqartut sekundialuit qaangiunnerini tigusisussap kontoanut ikisarput.
 • Kortit akiliissutit kingusinnerpaamik nal. 15.30 akuerigukkit, ullormi aningaaseriviup ammaffiani tulliuttumi ikissapput.

Nunanut allanut nuussinerit akiliinerillu

 • Nunanut allanut kontonut nuussinerit nal. 9.00 sioqqullugu akuerigukkit ullut aningaaseriviup ammaffii ataaseq marlulluunniit qaangiuppata ikissapput.

*Aningaaseriviup ammaffii: Aningaaserivik ulluinnarni ammasarpoq. Arfininngornikkut, sapaatikkut nalliuttunilu matoqqasarpoq, aamma juulliaqqami inuiattullu ullorsiorfitsinni matoqqasarpoq. **Kontomit nuussinerit ullormut nuussassatut nuussassatut ingerlaannarluunniit nuussassatut inissinneqartut BankNordikimi Nordik-iusunut akeqanngillat. Sullitat allat ullormut nuussineq atorsinnaavaat, immikkut akiliutitalimmik. BankNordikimi sullinneqarnermi akit atuuttut akit nalunaarsorsimaffianni takuneqarsinnaapput.

Netbankimi ajoqummik nalunaaruteqaraangat iliuusissaq

Netbank atoraangakku ajoqummik nalunaaruteqartarpat browserinni historik piiarlugu iluaqutaasarpoq, imaluunniit browserinni nulstil toqqarukku.

Apeqqutigineqarajuttut

Mobilbank

Mobilbankikkut qanoq annertutigisumik nuussisinnaavunga?

Mobilbankimi ataatsikkut 100.000 kr.-ip tungaanut nuussisinnaavutit.

Ingerlaannaq ikisussanik nuussinermi killiliussat
Isumannaallisaaneq pissutaalluni ingerlaannaq ikisussanik nuussinermi (straksoverførsel) ataatsimi annerpaamik 5.000 kr.-inik nuussisinnaavutit, katillugillu ullormut 25.000 kr nuussinnaallugit. Aningaasanik amerlanerusunik nuussissaguit ulloq taanna ikisussatut nuussinnaavatit (sammedagsoverførsel) nalinginnaasumilluunniit nuussisinnaallutit (standardoverførsel).

Isumannaallisaaneq pillugu sms-it
Isumannaallisaaneq pillugu aningaasanik nuussinermut atatillugu sms-ikkut allagarsisassaatit, sms-i mobilbankimut isumaqatigiissusioravit telefonnormumut tunniussannut nassiunneqassaaq. Normu tunniussimasat kukkusimappat atorunnaarsimappalluunniit, taava netbankimut iserlutit ”indstillinger/brugeroplysninger” iserfigalugu mobilnormut allassavat. Mobilnormut tassani allareerukku sullitanik kiffartuussivitsinnut sianissaatit tlf. 34 79 00-mut, taava inissitsitigassat kingulliit isumagissavagut.


Kimut sianerlunga ikiortissarsiorsinnaavunga?

Mobilbankimut tunngatillugu ikiugassaaguit soorunami bankip ammasarfiisa nalaanni 34 79 00-imut sianerfigisinnaavatsigut.

Ikiugassaaguit tlf. 34 79 00-imut sianersinnaavutit, ammasarfii aajuku:

Ulluinnarni nal. 6-18
Arfininngornermi, sapaammi nalliuttunilu nal. 7-16
Kiisalu dec. 24.-ni, dec. 31.-ni, aamma jan. 1.-ni nal. 6-10.

BankNordikimi sullissigaangatta Mobilbankip atornissaanut atulernissaanullu ikiuisarpugut, kisianni telefonip teknikkikkut aaqqissuunneqarneranut ikiuineq ajorpugut. Teknikkikkut aaqqissuunneranut ikiugassaaguit teleselskabimut attaveqassaatit.

Mobilbank WiFi-ikkut atorneqarsinnaava?

Aap, Mobilbank WiFi-ikkut atorneqarsinnaavoq.

Mobildata imlt. 3G atorlugu Mobilbankimut isersinnaavunga?

Aap, mobildata 3G-lu atorlugit Mobilbankimut isersinnaavutit.

Mobilbankikkut siunnersortiga allaffigisinnaavara?

Aap, Mobilbankikkut siunnersortit allaffigisinnaavat. Qinigassaq Beskeder tooriarlugu Ny besked tooruk. Allatatit isumannaatsumik nassiunneqassapput.

Mobilbank iPadikkut Android Tabletikkullu atorneqarsinnaava?

Aap, taakkunani atorneqarsinnaavoq. Eqqumaffigissavat aningaasanik nuussigaangavit uppernarsaatitaa mobilinnut Mobilbankimut nalunaarsortissimasannut nassiunneqartassammat.

Mobilbankimik atuineq isumannanngila?

Aap. Isumannaallisaanikkut suliaqartartunit avataaneersunit akuerisaavoq, isumannaallisaanermullu tunngatillugu pitsaanerpaamik nalilerneqarsimalluni.

Mobilbank atorniarukku BankNordikimi sullitaasariaqarpunga?

Sullitaanngikkuit periarfissat sullitaanissamik piumasaqaatitaqanngitsut atorsinnaavatit, soorlu allamiut aningaasaataannut naatsorsuut, immikkoortortaqarfimmik sumiissusersiuineq, tigusiffissamik sumiissusersiuineq, attavissallu.

Mobilbank qanoq matutissinnaavara?

Mobilbankit matuniarukku ajornannginnerpaavoq isissutissaq kode allanngortikkukku. Netbankimi tamanna pissaaq, 'Aftaler' tooriarlugu 'Mobilbank'. Tassani atuisutut ilisarnaatit isissutissallu allanngortissinnaavatit.

Mobilbank iserfigisinnaajunnaavillugu atorunnaarsinniarukku mobiltelefoninni app-i mobilbank piissavat Netbankimullu iseriarlutit mobilbankeqarnerit atorunnaarsissallugu. Netbankimi 'Aftaler' tooriarlugu 'Kundeaftale'. Taava 'Tilmelding eller framelding af funktioner' qinissavat, kingornalu qulaaniittoq 'Smartphone' toqqarlugu. Isumaqatigiissutit tamaasa piiakkit OK-lu toorlugu. Mobilbank atorunnaavinniarukku aatsaat taamaaliussaatit. Allanit iserfigineqaqqunagu matuniarukku isissutissaq allanngortiinnassavat.

Atuisutut ilisarnaatiga isissutissaralu allanngortissinnaavakka?

Aap, Netbankinnut iseriarlutit 'Mine indstillinger' tooriarlugu 'Mobilbank' tuussavat. Tassani atuisutut ilisarnaatit isissutissallu allanngortissinnaavatit.

Isissutissara puigorsimagukku qanoq iliussaanga?

Isissutissat puigorsimagukku – imaluunniit allanngortikkusukkukku – Netbankimut iseriarlutit 'Mine indstillinger' tooriarlugu 'Mobilbank' tuussavat. Tassani atuisutut ilisarnaatit isissutissallu allanngortissinnaavatit.

NemID atorlugu Mobilbankimut isersinnaavunga?

Mobilbankip atulersinnissaanut taamaallaat NemID atussavat. Tamatuma kingorna Mobilbankinnut iseraangavit isissutissatut nammineq toqqarsimasat taamaallaat atortassavat. Girokortinik akiliinermi allalluunniit kontoanut nuussinermi sms-ikkut normumik toortagassamik sisamanik kisitsisitalimmik nassinneqartassaatit.

Mobilbankimi periarfissat suuppat?

Mobilbank atorlugu ilaatigut kontomi uninngasuutitit inissititerinerillu takusinnaavatit, aningaasanik nuussisinnaavutit, akiligassat akilersinnaavatit, siunissamilu akilerneqartussat takoreersinnaallugit.

Mobilbankimut iserniaruma qanoq ittumik mobileqassaanga?

Telefonit Mobilbankeqarsinnaasut tassaapput iPhone aamma Android.

Qanoq ilillunga Mobilbank atulersinnaavara?

BankNordikip Mobilbankianut app-i akeqanngitsumik aassavat, aallerfigineqarsinnaapput App Store aamma Google Play. Taamaasereeruit Mobilbankimut ilanngukkumallutit nalunaassaatit, tamannalu Mobilbankikkut Netbankikkullu pisinnaavoq.

Qanoq ilillunga Mobilbankimut isissaanga?

Mobilbankitaarnialeravit atuisutut ilisarnaatiliat isissutissaliallu atorlugit Mobilbankimut isissaatit.

Qanoq ilillunga Mobilbankitaarumallunga nalunaassaanga?

Mobilbankimut iserlutit atuisunngorumallutit nalunaassaatit. Aamma netbankikkut mobilbankeqalerumallutit nalunaarsinnaavutit.

Mobilbank atorniarukku aamma BankNordikip Mobilbankimut app-ia akeqanngitsoq aassavat, ukunani aaneqarsinnaavoq: App Store aamma Google Play.

Sooq Mobilbankitaarnialeruma NemID atussavara?

Mobilbank atuutsilerniarukku isumannaallisaanissaq pingaaruteqarpoq, aammattaaq NemID atorlugu mobilbankimik atuilerninni kinaassutsit uppernarsassavat.

Bankimi kiffartuussineq ataasiinnaanngitsoq Mobilbankimut atatilersinnaavara?

Aap, Mobilbankip atulersinnerani isumaqatigiissutit suut ilanngunniarnerlugit app-imi toqqarsinnaavatit. Aamma kingusinnerusukkut isumaqatigiissutit uterfigeqqillugit Mobilbankimiitinniakkatit allanngortillugit isumaqatigiissutinik allanik ilasinnaavatit.

Aamma takukkit

Netbank

Netbankimi isumannaallisaaneq

Netbank atorluaruk

Mobilbank

Netbankimi Mobilbankimiluunniit ikiugassaavit?

Uunga sianerfigitigut

34 79 00

... allaffigalutaluunniit