Tuniniaanermi iliuusissat tulleriiaakkat

Illumik tuniniaaneq imaannaanngilaq - qujanartumilli bankimi siunnersortivit sapinngilaa.

Illuutit tuniniarniarlugu eqqarsaatersoruit attaviginiaritigut, aamma paasiniaalaaginnarusukkuit - isumannaatsumik illup tuniniarnerani aqqusaagassat tamaasa aqqusaartillugit ikiorsinnaavatsigit.

Utaqqiisaa illumik tuniniaanermi alloriarnissat aqqusaagassat sisamaasut uani atuarsinnaavatit.

Alloriarnissat sisamat nassuiarneqarnerat

Alloriarneq 1: Inigisat tuniniassanerlugu eqqarsaatersorputit

Banki attavigiuk

Piginneqatigiilluni inissiaappat namminerluunniit pigisaagaluarpalluunniit bankimi siunnersortivit ikiorsinnaavaatit, nassuiaalluni siunissarlu pillugu aningaasaqarnikkut periarfissanik oqaluttuullutit. Ini tunigukku aningaasaqarninnut qanoq kinguneqassava? Allaanerusumik initaarniarpit (ass. piginneqatigiilluni inissiamit illumut nammineq pigisamut, illuatungaanulluunniit), attartorniarpit imaluunniit allarluinnarnik takorluugaqarpit?

Illunik tuniniaasartoq aqqutigalugu namminerluunniit

Nammineq illu tuniniarsinnaavat, aamma illumik tuniniaasartumut ikioqqusinnaavutit. Nammineeruit tuniniaaneq akikinnerusumik ingerlassaaq. Kisianni taava illumik tunisinermi suliassat, aningaasaqarnikkullu inatsisitigullu isumagisassat tamaasa ilisimasariaqassavatit.

Illunik tuniniaasartoq aqqutigalugu tuniniaaniaruit innersuussutigaarput marluk-pingasut saaffigalugit neqeroorfigeqqunissaq - tuniniaassunneqarnissaq pillugu neqeroorfigineqaruit akiliutitassaalu isumaqatigiissutiginiarnikkut anguniarlugu sipaagassartaqangaatsiarsinnaavoq. Aamma maluginiarsinnaavat illoqarfigisanni kina illunik tuniniaanerusarnersoq.

Piginneqatigiilluni inissiaappat

Andelsboligforening attavigiuk

Peqatigiiffissi malittarisassaanni allassimassaaq inigisat utaqqisunut allassimasumut tunineqartussaassanersoq namminerluunniit pisisussamik ujartuisinnaassanersutit.

Alloriarneq 2: Illu/inissiaq tuniniakkatut nuisinneqarpoq

1-2-3 piareerpoq

Illuutit nuisitassaallunilu kusanarluni tuniniarneqarnissaminut piareersarneqartussanngorpoq. Illunik tuniniaasartup piareersaaninni ikiorsinnaavaatit - aamma uani tuniniaaniaruit siunnersuutit atuarsinnaavatit.

Pappialarsornertaa

Illumik tuniniaanermi ingammik pappialat allagaatillu arlallit piareersagassaallutillu pissarsiarisassaasarput. Soorlu assersuutigalugu nunaminertamik atuinissamut akuersissut, piginneqatigiiffimmit malittarisassat, pigisat aalaakkaasut eqqartuussivikkoortumik allattorneqarnerat il.il. Illunik tuniniaasartukkoortillugu tuniniaaguit tamakkuninnga ikiussavaatit.

Piginneqatigiilluni inissiaappat

Piginneqatigiilluni inissiaatit tuniniarniarukku andelsforeningiminngaanniit pappialanik aalajangersimasunik pissarseqqaassaatit piserusussinnaasunut takutissinnaasannik - soorlu ilaatigut peqatigiiffimmi malittarisassat/aalajangersakkat, naatsorsuutit kingulliit kiisalu kingullermik ataatsimeersuarnermit nalunaarusiaq. Immikkut ittumik ataatsimeersuartoqarsimappat tassannga nalunaarusiaq aamma ilanngutissavat.

Alloriarneq 3: Pisisussaq atsiorpoq

Pisisussarlu isumaqatigiissimavusi pisinermillu isumaqatigiissusiaq atsiorneqarpoq. Tunisisuullutit pisinermik isumaqatigiissut atsioreerukku peqqissimisinnaatitaanngilatit.

Innersuussutigaarput akiliutip sinnerata tigunissaanut isumaqatigiissummi qularnaveeqqusiinissat. Tuniniaasartukkoorlugu tunigukku ilimanarpoq tuniniaasup tamanna ilanngutissagaa.

Bankimi qanoq pisoqassava?

Pisinermik isumaqatigiissut malillugu aningaasat tigusassatit pisisumit ilinnut ingerlatinneqarnissaat bankip isumagisussaavaa. Tamannali aatsaat pisinermi pappialarsornikkut isumagisassat tamarmik akuerineqarsimallutillu naammassineqarsimappata pissaaq.

Inigisannut atatillugu taarsigassarsisimaguit taarsigassarsiat iluartumik akikinnerpaasumillu inaarneqarnissaannut siunnersortivit ikiussavaatit, suleqatigiillutalu siumut aningaasaqarnerpit aaqqissuunneqarnissaa pilersaarusiussavarput - tassunga ilanngullugu provenup atorluarnerpaanissaa. Provenu tassaavoq tunisereeruit taarsigassarsianut aningaasartuutinullu allanut ilanngaatit tamarmik pereerpata aningaasat sinneruttussat. Provenu assigiinngitsutigut inissinneqarsinnaavoq, soorlu allamik illusinikkut, soraarnermusiassanut ileqqaakkanut, aningaasaliinermut imaluunniit siumoorlugu kingornussassatut.

Alloriarneq 4: Illu/inissiaq tunniunneqarpoq

Illup tunineranut atatillugu suliassat tamarmik naammassereerput, maannalu inigisimasat piginnittunngortumut nuannaaqisumut tunniunneqartussanngorpoq.

Ullormi pisisup illumik tigusiffiani sarfaq, kiassarneq, imeqarnerlu atuarneqassapput. Pisisup advokatiata akiliummik taarsiisitsinissamut nalunaarsuineq suliarissavaa, illup tigunerani atuinermut tunngasut aallaavigalugit naatsorsuusiorluni. Bankip akiliummik taarsiinissamut nalunaarsuinerup malittarineqarnissaa isumagissavaa, illit pisisussarlu naapertuuttumik akiliisimanissarsi isumannaarlugu.

Missingersuusiorneq akileraarutillu

Illumut aningaasartuutigisartagassatit aningaasaqarnerpit pilersaarusiorneranut ilanngunneqassapput, akiliinissat aalajangersimasut Betalingsservicemut nalunaarutigissapput il.il.

Siumoortumik nalunaarusiat allanngortissavat, erniatigut ilanngaatissat nutaat ilanngunneqarniassammata il.il. Tamakku Akileraartarnermut aqutsisoqarfimmut imaluunniit www.sullissivik.gl-imut isernikkut isumagineqassapput.

Piginneqatigiilluni inissiaappat

Imaakkajuttarpoq andelsforeningimut sarfamut, kiassarnermut imeqarnermullu atuinerpit inaarnissaanut pisititsinermi akiliuteqarallartitaasimasutit. Taamaammat andelsforeningimi ingerlatsisup isumagissavaa tassani illit pisisorlu tamassi naapertuuttumik akiliisinneqarsimanissarsi.

Aamma takukkit

Illusineq

Aningaasaliineq

Aningaasaqarnerit malinnaavigiuk

Illusinermi taarsigassarsineq

Ikiugassaavit?

Sianerfigitigut

34 79 00

... allaffigalutaluunniit