Betalingsservice

Betalingsservice atorukku akiligassat piffissaq eqqorlugu akilerneqarnissaat isumannaassavat. Akiligassatit Betalingsservicemut nalunaarutigisinnaavatit, taava nammineerlutik akilerneqartassapput. Betalingsservicep atornera akeqanngilaq.

Eqqaamallugu mobilinni Betalingsserviceqarsinnaagavit

  • Akiligassatit tamaasa ataatsimut takusinnaavatit
  • Atuinerit malinnaavigiuk
  • App-i atorlugu akiliinissat peersinnaavatit, itigartissinnaavatit, pilersissinnaallugillu

Akiligassatit ima nalunaarutigissavatit

Akiligassatit Betalingsservicemut ilanngunniarukkit nalunaarfissat atorsinnaasatit sisamaapput, tassa Netbankikkut, Betalingsservice app-ikkut, akiligassannik nassiussisumut, imaluunniit bankimi. Akiligassaq nalunaarutigilerukku indbetalingskort pisariaqartissavat, nalunaarnermi paasissutissat pisariaqartitatit tassaniimmata. Paasissutissat atorfissaqartitatit ilaatigut tassaapput PBS-nr., debitorgruppenummer, atuisup normua assigisaallu.

Akiligassatit netbankikkut nalunaarsortinniarukkit ”Aftaler” qinissavat, kingornalu ”Opret BS-aftale” toorlugu.

Akiliinerit nalunaarsorsimaffiat

Qaammatip tulliani akiligassat suut akilissanerlugit allattorsimaffimmik qaammatikkaartumik allagarsisassaatit. Tassuuna aamma aningaasaqarnerit malinnaaffigiuminarnerussaaq.

Akiligassamik taamaatitsineq

Akiligassaq sunaluunniit Betalingsservicekkut nalunaarutiginikuugaluarlugu akilerneqarnissaa taamaatissinnaavat. Akiliinerit nalunaarsorsimaffianni akiligassaq akilernianngisat takugukku, taava akilerneqarnissaa taamaatissinnaavat. Tamanna kingusinnerpaamik pissaaq qaammatip taassuma ulluisa 7.-ni. Qaammatip taassuma 7. weekendiulluniluunniit sulinngiffiuppat, taava kingusinnerpaamik ullormi bankip ammasarfiani tullinnguuttumi nalunaarutigissavat.  Akiliinermik taamaatitsineq pisinnaavoq Netbankikkut, Betalingsservice app-ikkut, bankimulluunniit attaveqarnikkut.

Betalingsservice

Qanoq ilillunga akiligassakka Betalingsservicemut ilanngutissavakka?

Akiligassatit Betalingsservicemut ilanngunniarukkit nalunaarfissat atorsinnaasatit pingasuupput, tassa Netbankikkut, akiligassannik nassiussisumut imaluunniit bankimi saaffiginninnikkut.

Netbankimut iserit – ”Aftaler” qineruk – kingornalu ”Opret BS-aftale” toorlugu.

Akiligassaq Betalingsservicemut nalunaarutigilerukku indbetalingskort nassassavat. Indbetalingskortimi PBS-nr., debitorgruppenummer, atuisup normua assigisaallu allassimasarput - Betalingsservicemut nalunaarutiginnileruit paasissutissat tamakku pisariaqartissavatit.

Betalingsservicemut nalunaarutigisimasakka sumi takusinnaavakka?

Netbankimi Betalingsservicemut nalunaarutigisimasatit tamaasa takusinnaavatit.

Netbankimut iserit - "Aftaler" tooruk - kingornalu "BS-oversigter".

Aamma akiliinermut isumaqatigiissutitit tamaasa ataatsimoortillugit takusinnaavatit "Betalingsaftaler" iserfigalugu. Tassaniipput Betalingsservicemut nalunaarutigisimasatit, aalajangersimasumik nuussisarnerit aammalu e-kortit.

Betalingsservicemi taamaatititsinerup atorunnaarsitsinerullu suut assigiinngissutigaat?

Taamaatitsineq

Akiligassamik taamaatitsinermi akiligassaq pineqartoq ataaseq akilinngitsoorneqartarpoq. Taamaatitsineq kingusinnerpaamik pissaaq qaammatip akiliiffissap ulluisa 7.-ni. Qaammatip taassuma 7. weekendiulluniluunniit sulinngiffiuppat, taava kingusinnerpaamik ullormi bankip ammasarfiani tullinnguuttumi nalunaarutigissavat.

Atorunnaarsitsineq

BS-imut isumaqatigiissut atorunnaarsikkukku akiliiffissamut pineqartumut akiliinissat tamarmik atorunnaarsinneqassapput.

Tassunga akiliisarnissamut Betalingsservicekkut isumaqatigiissut atuutilerseqqinniarukku aallaqqaataaniit nalunaarutigeqqissavat.

Betalingsservicekkut akiliinissaq qanoq taamaatissinnaavara?

Akiliinermik taamaatitsineq Netbankikkut bankimulluunniit attaveqarnikkut pisinnaavoq.

Netbankimut iserit - "Betalingsaftaler" qineruk - kingornalu akiliinissap taamaatinniakkavit nalaani "Afvis BS-betalingen denne måned" qinerlugu.

Taamaatitsineq akiliinissamut pineqartumut tassunga taamaallaat atuutissaaq. Siumut akiliinissat tamaasa unitsinniarukkit Betalingsservicekkut isumaqatigiissut atorunnaarsittariaqassavat.

Betalingsservicekkut akiliisarneq qanoq atorunnaarsissavara?

Netbankikkut toqqaannartumik akiliinissamut isumaqatigiissutit atorunnaarsissinnaavatit.

Netbankimut iserit - "Aftaler" qineruk - "Betalingsaftaler" qineruk, kingornalu isumaqatigiissutip atorunnaarsinniakkavit nalaani "Slet BS-aftalen fra din konto" qinerlugu. Kingorna NemID atorlugu atsioqquneqassaatit, taava isumaqatigiissut atorunnaarsinneqassaaq.

Atorunnaarsitsineq akiliiffimmut tassunga siumut akiliinissanut tamanut atuutissaaq. Qaammammut ataatsimut akiliinissaq taamaallaat unitsinniarukku akiliinermik taamaatitsineq atussavat.

Qanoq ilillunga Betalingsservicemut isumaqatigiissut kontomut allamut nuussinnaavara?

Netbankikkut nammineerlutit BS-ikkut akiliineq kontomit kontomut allamut nuussinnaavat.

Netbankimut iserit - "Aftaler" qineruk - "Betalingsaftaler" qineriarlugu "Flyt BS-betalingen til en anden konto" tooruk.

BS-ikkut akiliinissamut isumaqatigiissut kontonut nuisasunut taamaallaat nuunneqarsinnaavoq. Akiliinissap nuunnera naammassippat BS-ikkut akiliinerup nalaani statusimi "Konto OK"-mik allassimassaaq.

Sooruna Betalingsservicemut nalunaarutigisimasama allattorsimaffiat allakkatigut allagarsiarisimanngikkiga?

Betalingsservicemut nalunaarutigisimasatit allakkatigut allagarsiarineq ajorukkit imaassinnaavoq qarasaasiakkut allagarsisartussatut nalunaarsorsimasutit.

Allakkatigut allagarsisalerusukkuit Netbankimut isissaatit - "Aftaler" toqqaruk - "Betalingsaftaler" toqqaruk - taava talerpiatungaani teqeqqumi titarnerit pingasut tooriarlugit "BS-forsendelse" tuussavat.

Tassunga iseruit "Sendes på papir med posten" qinigassatut nuissaaq, toorukkulu NemID atorlugu atsioqquneqassaatit.

Aamma takukkit

Netbank

Sakkussat

Atuinerit malinnaavigiuk

Beskedservice

Uatsinni periarfissatit paasisaqarfiginerorusuppigit?

Uunga sianerfigitigut

34 79 00

... allaffigalutaluunniit