Grafer for aktiekurserne går op og ned foran stabler af mønter

Status på aktiemarkederne

Modsat hvad man måske kunne have forventet, har det været en rolig sommer på aktiemarkederne.

Fra marts til juni indhentede globale aktier (dvs. aktierne set på verdensplan) det meste af det store kursfald, der indtraf i forbindelse med coronakrisens første fase i februar og marts. Således ligger globale aktier nu kun ca. 5 % lavere end de gjorde ved årets begyndelse.

Siden juni har aktierne trådt vande, og det vurderer vi hænger sammen med den store uvished, der stadig hersker i forbindelse med coronasmitten og dens konsekvenser for verdensøkonomien.

På den ene side er verdensøkonomien i en alvorlig krise, og coronasmitten er igen begyndt at brede sig hurtigere. På den anden side er de fleste landes økonomi indtil videre kommet væsentligt bedre igennem krisen, end de fleste forventede for blot få måneder siden. Det skyldes ikke mindst regeringernes støttepakker, som har hjulpet både virksomheder og forbrugere.

Hvilke økonomiske konsekvenser får COVID-19?

Vi ved ikke, hvilke langsigtede økonomiske konsekvenser COVID-19 kommer til at medføre. Når mange holder sig hjemme, bliver det private forbrug mindre, hvilket igen resulterer i mindre indtægter hos virksomhederne.

Men hvis vi ser en relativt hurtig og problemfri genåbning af de forskellige lande, vil de store investorer måske kun betragte den seneste tids udvikling som en mindre korrektion til markederne. Hvis vi får en længere periode med gentagne nye smitteudbrud, er det dog sandsynligt, at mange virksomheder må konstatere markant lavere indtægter end forventet, hvilket vil påvirke aktiekurserne negativt.

Hold fast i din investeringsprofil

Som hovedregel anbefaler vi, at man fastholder sin investeringsprofil i forhold til risiko og tidshorisont. En nem måde at gøre det på er ved at investere i en fond, hvor der både indgår aktier og obligationer.

Hvis du vælger at investere din opsparing gennem en blandet fond, det kan f.eks. være BankInvest Optima, bliver din risikoprofil fastholdt automatisk, idet fordelingen mellem aktier og obligationer bliver holdt nogenlunde konstant i fonden. Det betyder, at når aktiekurserne falder, bliver der automatisk købt ind, og når kurserne stiger, bliver der automatisk solgt fra.

For dig som har valgt, at banken skal passe dine investeringer

Har du en aftale med banken om porteføljepleje – dvs. en aftale hvor vi passer dine investeringer for dig – så følger vi udviklingen nøje og foretager de justeringer, som vi vurderer er hensigtsmæssige og som optimerer afkast- og risikoforholdet i din investering.
Vi købte ind af aktier, lige inden aktierne nåede bunden i marts, og siden da har vi jævnligt taget gevinst af disse køb. I øjeblikket er der investeret lidt mindre i aktier i porteføljerne end normalt, men til gengæld er der investeret lidt mere i højtforrentede obligationer.

Anbefalinger fra to af vores samarbejdspartnere

I den nyeste udgave af magasinet Pengenyt er der et interview med Andrea Panzieri, investeringsdirektør hos BankInvest, og Janne Bjerregaard, chefporteføljemanager hos Sparinvest. BankInvest og Sparinvest er to af vores tætte samarbejdspartnere på investeringsområdet.

I interviewet, hvor de bl.a. også kommer med relevante eksempler fra deres lange karrierer, fremhæver de begge, hvor vigtigt det er at være langsigtet og fastholde sin investeringsstrategi. Interviewet kan læses her.

Særligt for pension

For de fleste der investerer deres pensionsopsparing, får de store kurssving i år ikke helt så stor betydning, som man ellers kan få indtryk af, når man følger nyhederne. Når man, som de fleste gør, sparer løbende op på sin pensionsordning, investerer man lidt hver måned. Det betyder, at man investerer, både når det går op og når det går ned – dvs. man har måske et kurstab på det, man investerede sidste måned, men det man investerer denne måned, får man tilsvarende billigere. Derfor får man cirka det gennemsnitlige afkast, som markederne giver, fra man starter med at investere sin pensionsopsparing til den dag, man går på pension. Udsving de enkelte år har derfor ikke den store betydning.

Er man tæt på pensionsalderen har man typisk en mindre risiko i porteføljen, dvs. en mindre aktieandel, end da man var yngre.

Kontakt os, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål

Hvis du kunne tænke dig en snak med os – f.eks. for at sikre, at din investeringsprofil passer til dine ønsker og behov – så kontakt os.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked