Fire medarbejdere holder møde bag en glasvæg

Ansat i BankNordik

For BankNordik som arbejdsgiver er det vigtigt at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede og engagerede medarbejdere, som har motivationen og kompetencerne til at drive en værdiskabende finansiel virksomhed. Derfor ønsker vi at skabe betingelser for et godt og udfordrende arbejdsmiljø, understøttet af kompetenceudvikling og initiativer, der skal skabe trivsel på arbejdspladsen.

For os er det vigtigt, at vores medarbejdere har en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv. Ligeledes er vi bevidste om, at medarbejdernes trivsel og sundhed er en forudsætning for, at BankNordik-koncernen er i stand til at konkurrere i den finansielle sektor.

Trivsel og sundhed

Det har afgørende betydning, at bankens medarbejdere trives og er stolte over at gå på arbejde. Medarbejderne er bankens vigtigste ressource, og vi arbejder kontinuerligt med trivsel, udvikling og initiativer, der kan være med til at styrke virksomhedens identitet og kultur.

BankNordik foretager en årlig kulturmåling, der opfordrer medarbejderne til at give deres mening tilkende om en række organisatoriske parametre. Formålet med målingen er bl.a. at få løbende opdateringer af, hvor stærk virksomhedskulturen er, hvor godt organisationen lever op til egne værdier og hvilke indsatser, der skal prioriteres i fremtiden.

To kvinder kigger i computerskærm på kontor

Uddannelse og udvikling

Et højt kompetenceniveau blandt medarbejderstaben er med til at gøre BankNordik konkurrencedygtig. Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle vores medarbejdere for at sikre bankens eksistensgrundlag og den enkelte medarbejders fremtidsmuligheder. Hvert år investerer BankNordik i uddannelse af nye medarbejdere og efteruddannelse, herunder bl.a. elevuddannelsen og Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning som alle bankens assistenter opfordres til at læse.

I de årlige medarbejderudviklingssamtaler, som alle bankens medarbejdere deltager i, drøftes personlig udvikling og uddannelse. Her får medarbejderen mulighed for at præge den jobmæssige udvikling i en retning, som vedkommende er interesseret i, og som samtidig er til gavn for BankNordik.

I BankNordik har vi ligeledes et ønske om at gå forrest, når det handler om at gøre tingene bedre på en innovativ måde. Vores interne medarbejderudviklingsprogram ’NordikKompetence’ giver talenter i BankNordik-koncernen mulighed for at samarbejde på tværs af organisationen for at udvikle de mest innovative og effektive løsninger, der kan få indflydelse på BankNordiks måde at drive forretning. Det handler om idégenerering og nytænkning fra medarbejderstaben, og hvert andet år etableres der nye hold med det ultimative mål at øge bankens konkurrencedygtighed og styrke dens position på det nordatlantiske marked.

Alle bankens medarbejdere har dermed mulighed for at engagere sig i aktiviteter, som taler til deres interesser samt muligheden for at skabe nye idéer, der kan udvikles til reelle løsninger.

En blå baggrund

Få en stor stemme i en mindre organisation

Bliv en del af en organisation med korte beslutningsveje, en ambitiøs vækststrategi og stærkt sammenhold.