Udbetaling af din pension

Udbetaling ved pensionering

Udbetalingen af din Pensionskonto er både afhængig af hvor store dine samlede pensionsopsparinger er, og hvordan evt. øvrige pensioner bliver udbetalt. Lovgivningen betyder, at minimum 50 % af dine samlede pensionsopsparinger skal udbetales som livrente, der sikrer dig udbetaling fra dine pensioner til den dag du dør. Den resterende del af dine pensioner kan udbetales som ratepension over minimum 10 år.

Er dine samlede pensionsopsparinger mindre end 700.000 kr. gælder der særlige regler i forbindelse med udbetalingen. Her er der ikke krav om livrente, og op til 100.000 kr. kan udbetales som engangssum. Den resterende opsparing udbetales med 4.500 kr. om måneden.

Når din pensionskonto udbetales, betaler du almindelig indkomstskat i Grønland. Dette gælder også, selvom du ikke længere er bosiddende i Grønland.

Udbetaling ved død

Hvis du dør, inden din pensionskonto er udbetalt, vil ordningen blive overført til dine arvinger. Du har altid mulighed for at indsætte en begunstiget og på den måde bestemme, hvem der skal have din pensionsopsparing udbetalt. Der findes særlige regler for dette, men det kan f.eks. være en ægtefælle, samlever eller børn.

Vores dygtige rådgivere gennemgår mulighederne og finder sammen med dig frem til den udbetalingsform, som du har mest glæde af.

Læs også om

En dommers hammer ligger foran to store bøger

Arv og testamente

En blå baggrund

Få styr på din pension

Kontakt os og hør mere