BankNordik KontoInvest

Med BankNordik KontoInvest kan du investere dine pensionsordninger i værdipapirer – uden besvær. Du bliver del af en puljeordning, hvor du går sammen med andre om at investere i obligationer og aktier.

Dine fordele med KontoInvest

  • en nem måde at investere dine penge på
  • dine investeringer overvåges og tilpasses af investeringseksperter, så du ikke selv behøver at følge udviklingen i de finansielle markeder
  • automatisk geninvestering af dit afkast
  • aftalen tilpasses dig med henblik på at opnå det størst mulige afkast i forhold til din risiko
  • du kan se generel information om puljeaftalen på banknordik.kontoinvest.gl

4 forskellige puljer

Du kan vælge mellem fire forskellige puljer, som investerer efter forskellige investeringsstrategier og har forskellige risikoprofiler. Du vælger den pulje, der passer til dine behov og din risikovillighed.

Forskellen på de fire puljer er andelen af aktier og obligationer. Større andel af aktier giver typisk en større sandsynlighed for et højere afkast over tid. Den risiko, du løber, vil tilsvarende typisk være højere, jo flere aktier du har.

Se investeringsstrategi, risikoeksponering og afkastprofil for de enkelte puljer ved at klikke på linket.

KontoInvest 10 - som udgangspunkt vil aktieandelen udgøre 10 %
KontoInvest 30 - som udgangspunkt vil aktieandelen udgøre 30 %
KontoInvest 55 - som udgangspunkt vil aktieandelen udgøre 55 %
KontoInvest 75 - som udgangspunkt vil aktieandelen udgøre 75 %

Hvordan fungerer BankNordik KontoInvest?

Alle puljerne investeres i danske og udenlandske aktie- og obligationsmarkeder via BankInvest. Porteføljeforvalteren udvælger de aktier og obligationer, der forventes at give de bedste risikojusterede afkast.

Den brede fordeling af investeringer på tværs af aktieselskaber og obligationstyper sikrer en høj grad af risikospredning.

Såfremt du ønsker at foretage skift mellem puljer, bør du kontakte din rådgiver for at få specifik rådgivning tilpasset dine behov og risikovillighed.

Læs mere om BankNordik KontoInvest

banknordik.kontoinvest.gl kan du læse mere om puljeordningen, lave beregninger for din opsparing og meget mere.

Læs også 

Grafer for aktiekurserne går op og ned foran stabler af mønter

Kom godt i gang med investering

Hjælp at hente hvis du er ny på investeringsområdet.

To mænd sidder udenfor med hue op og griner.

Kom godt i gang med pension

Få (næsten) alt at vide om pension.

En mand i jakkesæt tegner grafer for aktierkurser op

Individuel kapitalforvaltning

Hvis du har min. 5 mio. kr. i investérbar kapital.

Du kan også ringe til os

34 79 00