Ilitsersuut – uninngasuutinut erniat aningaasartuutaasut

Siornatigut nalunaarutigisimasatsitut bankit arlallit assigalugit ulloq martsip 1. 2020 sullitat privatit uninngatitaannut erniat aningaasartuutaasut atuutilersissavagut. Uninngasuutit 500.000 kr.-init amerlanerusut, kiisalu pensionimut ileqqaakkat tamarmik -0,75 pct.-imik erniaqalissapput. Meeqqat sullitavullu inuusuttut 29-t inorlugit ukiullit aningaasartuutaasumik erniaqartinneqassanngillat.

Uuma ataani erniat aningaasartuutaasut pillugit apeqqutialuit akissutaallu katersorsimavagut, kontonnut qanoq kinguneqassanersut, arlaannillu allannguerusussaguit qanoq nalunaarfigissaneritsigut.

Sooruna uninngasuutinut erniat aningaasartuutaasut atulersut?

Bankit arlallit sullitamik uninngasuutaannut erniat aningaasartuutaasut atulersissimavaat. Tassunga peqqutaavoq erniat ukiorpassuarni aningaasartuutaasarsimammata, taamaammallu sullitamik aningaasaataannik uninngatitsinerminni bankit aningaasartuuteqartarsimallutik.

Videoni ukunani marlunni erniat aningaasartuutaasut peqqutaat sukumiinerusumik nassuiarparput.

Kontoni sorlerni erniat aningaasartuutaasut atuutissappat?

Erniat aningaasartuutaasut sullitat privatit uninngatitaannut 500.000 kr.-inik sinneqartunut, kiisalu pensionimut ileqqaakkanut tamanut atuutilersinneqassapput.

Aningaasartuutaasumik erniaqarnianngikkaanni uninngasuutinut konto 500.000 kr.-ip tungaanut imaqarsinnaavoq, taassumalu saniatigut assersuutigalugu akissarsianut kontoqarlunilu akiliutinut aalajangersimasunut kontoqartoqarsinnaassaaq, kontollu taakku marluk annerpaamik 50.000 kr.-inik imaqassapput. Taamatut aaqqissuussisimavugut isumaqaratta sullitavut ulluinnarni aningaasaqarnermut atatillugu ernianit aningaasartuutaasunit eqqugaasussaanngitsut.

Taamaammat sullitat tamarmik immikkut kontonut pingasunut erniatigut iluaqutsissavagut (imarisassaanik killilerlugu aningaasartuutaasumik erniaqartussaanngitsumik). Konto ataaseq 500.000 kr.-ip tungaanut erniatigut iluaqutserneqarsinnaavoq, kontollu marluk 50.000 kr.-ip tungaanut iluaqutserneqarsinnaallutik.

Uninngasuutinut kontorisatit pingasunit amerlaneruppata eqqumaffigissavat kontot sisamaanni sinneruttunilu erniat aningaasartuutaasut tamakkiisumik atuutissammata. Kontoni siullerni pingasuni aningaasat uninngasut amerlassusaat apeqqutaatinnagit uninngasuutinut kontoni sinneruttuni erniat aningaasartuutaasut atuutissapput.

Netbankikkut kontonnut tamanut atatillugu atugassarititaasut ”Kontovilkår” takuneqarsinnaapput. Tassani ilaatigut erniat allassimapput, erniatigullu iluaqutserneqarsimappat aamma tassani allassimassaaq.

Kontot sorliit erniatigut iluaqutserneqarsinnaappat?

Erniatigut iluaqut uninngasuutinut kontonut nalinginnaasunut ilanngunneqarajuttarput. Tassaagajuttarput

 • Akissarsianut konto
 • Ileqqaakkanut konto
 • Akiliinermut konto (Akiligassanut aalajangersimasunut konto)
 • Boligkredit
 • Andelsboligkredit

Kontorisavit arlaat erniatigut iluaqutsersinnaanerlugu nalornissuteqaruit attaviginissatsinnut tikilluaqqusaajuaannarputit.

Inuit allat peqatigalugit kattussamik kontoqarpunga – arlaatigut eqqumaffigisassaqarpunga?
Kontot illit pingaarnertut piginnittuuffigisatit erniatigut iluaqutsersinnaavatit. Kontomut pingaarnertut piginnittuugaanni konto illit cpr-normunnut pigiliussatut nalunaarsorsimassaaq.

Inuit allat peqatigalugit kontoqaraanni piginnittoq ataaseq ” piginnittutut pingaarnertut”/”primær ejer” nalunaarsorsimasarpoq, sinnerilu ”piginnittutut”/”ejer”. Netbankimi kontonut tamanut atatillugu atugassarititaasut ”Kontovilkår” takuneqarsinnaapput. Tassani ilaatigut allassimasarpoq kina pingaarnertut piginnittuunersoq kinalu/kikkullu piginnittuinnaanersut.

Pingaarnertut piginnittuugaanni uninngasuutinut kontot pingasut aningaasartuutaasumik erniaqanngitsuutinneqarsinnaapput (taakkualu annerpaamik imarissavaat 500.000 kr., 50.000 kr., kiisalu 50.000 kr.)

Uninngasuutinut kontot pingaarnertut piginnittuuffigisatit pingasunit amerlaneruppata kontot sisamaanni sinneruttunilu erniat aningaasartuutaasut tamakkiisumik atuutissapput. Kontoni siullerni pingasuni aningaasat uninngasut amerlassusaat apeqqutaatinnagit uninngasuutinut kontoni sinneruttuni erniat aningaasartuutaasut atuutissapput.

Kontomik matutitsiniaruma suut eqqumaffigissavakka?

Attavigaluta kontomik matutitsinialeruit makku eqqumaffigissavatit:

 1. aningaasat kontomiittut kontomut sumut nuunneqassanersut oqaatigissavat. BankNordikimi kontorisannut allamut nuussavatit.

 2. kontomit akiliisarnerit aalajangersimasut (soorlu akiligassat Betalingsservicekkut pisartut nuussisarnerilluunniit aalajangersimasut), akiliutinik pisoqartarpat, toqqorsiviit tassunga atasut, il.il. kontomut taasannut (iliuusissaq 1 takuuk) nuunneqassapput. Bankip tamanna isumagissavaa.

 3. Kortimik akiliutaasumik kontomut atasoqarpat (ass. Visa/Dankortimik) taava konto matuneqarpat korti atorneqarsinnaajunnaassaaq

 4. Kortimut atasunik aalajangersimasunik akiliutigisartagaqaruit – soorlu internetikkut isiginnaarutinik aalajangersimasunilluunniit akilertakkanik allanik – taava akiliinissat taakku atorunnaarsinneqassapput. Nammineerlutit akiliisarnerit aalajangersimasut kortimut allamut atatilerlugit nalunaarutigisariaqassavatit

 5. Kontonnut ikisisoqartarsimappat eqqaamallugu kontonormumik ikisiffissaanik allamik tunissagakku

Kontomik matutitsiniarpunga

Kontomik matutitsiniaruit Netbankikkut nalunaaruteqarneq ajornannginnerpaavoq. Piumaguit aamma e-Boksikkut nalunaaruteqarneq periarfissaavoq.

Kortinik akiliutaasunik kontomut atasoqarnersoq eqqumaffigigiuk, aamma kontominngaanniit aalajangersimasumik akiliisaruit tamakku eqqumaffigissavatit. Qulaaniittoq apeqqut ”Kontomik matutitsiniaruma suut eqqumaffigissavakka?” takusinnaavat.

Netbankikkut ima nalunaarfigissavatsigut
Netbankimut iserit. Taava tuugassaq ”Luk konto” talerpiatungaaniittoq tuussavat, immersugassarlu immersorlugu.

Ugguuna Netbankimut isersinnaavutit

Konto matuneqareerpat nalunaarfigissavatsigit. Apeqqutissaqassagutta attavigiumaarpatsigit.

e-Boksikkut ima nalunaarfigissavatsigut
e-Boks aqqutigalugu nalunaarfigisinnaavatsigut. e-Boksikkut nalunaaruteqarnissamut ilitsersuut ugguuna takusinnaavat.

Nalunaarummi uku ilanngutissavatit

 • kontop matuniakkavit kontonormua
 • aningaasat kontomi matutitanniittut, tassungalu atasut akiliisarnerit aalajangersimasut, nuussisarnerit aalajangersimasut, akiliutinik isumaqatigiissutit, toqqorsiveqarpallu aamma taakku kontonormumut sumut nuunneqassanersut. BankNordikimi kontorisannut allamut nuussavatit
 • nalunaarummi sammisatut allassavat ”Kontomik matutitsineq”
 • apeqqutissaqassagutta qanoq attavigisinnaaneritsigit

Konto matuneqareerpat nalunaarfigissavatsigit.

Erniatigut iluaqut kontomut allamut nuukkusuppara

Erniatigut iluaqut kontomut allamut nuukkusukkukku Netbankikkut nalunaaruteqarneq ajornannginnerpaavoq. Piumaguit aamma e-Boksikkut nalunaaruteqarneq periarfissaavoq.

Eqqumaffigissavat erniatigut iluaqut nuunniarukku taamaallaat uninngasuutinut kontonut nalinginnaasunut kontollu illit pingaarnertut piginnittuuffigisavit akornanni nuunneqarsinnaammat. Piumaguit apeqqut qulaaniittoq ”Kontot sorliit erniatigut iluaqutserneqarsinnaappat?” takusinnaavat.

Konto ataaseq 500.000 kr.-inut erniatigut iluaqutsersinnaavat, kontollu marluk 50.000 kr.-inut erniatigut iluaqutsersinnaallugit.

Netbankikkut ima nalunaarfigissavatsigut
Netbankimut iserit. Taava tuugassaq ”Flyt rentefordel 500.000 kr.” imaluunniit ”Flyt rentefordel 50.000 kr.” talerpiatungaaniittoq tuussavat.

Ugguuna Netbankimut isersinnaavutit.

Erniatigut iluaqut nuunneqareerpat nalunaarfigiumaarpatsigit. Apeqqutissaqassagutta attavigiumaarpatsigit.

e-Boksikkut ima nalunaarfigissavatsigut
e-Boks aqqutigalugu nalunaarfigisinnaavatsigut. e-Boksikkut nalunaaruteqarnissamut ilitsersuut ugguuna takusinnaavat.

Nalunaarummi uku ilanngutissavatit

 • erniatigut iluaqut kontonormumit sumit nuunneqassanersoq
 • erniatigut iluaqut kontonormumut sumut nuunneqassanersoq
 • nalunaarummi sammisatut allassavat ”Erniatigut iluaqummik nuussineq”
 • apeqqutissaqassagutta qanoq attavigisinnaaneritsigit

Erniatigut iluaqut nuunneqareerpat nalunaarfigissavatsigit.

Kontot sorliit erniatigut iluaqutserneqarsimanersut qanoq takusinnaavara?
Netbankikkut kontonnut tamanut atatillugu atugassarititaasut ”Kontovilkår” takuneqarsinnaapput. Tassani ilaatigut erniat allassimapput, erniatigullu iluaqutserneqarsimappat aamma tassani allassimassaaq.
Kontoqaruma aningaasartuutaasumillu erniaqartussanngorlunga, uannut qanoq kinguneqassava?

Assersuutigalugu kontomi 10.000 kr. aningaasartuutaasumik erniaqarfigigukkit ukiumut 75 kr. missaani akiliisassaatit. Uninngasuutitit 25.000 kr.-iuppata ukiumut 187 kr. miss. erniatut akiliutigisassavat.

Ernianut aningaasartuutitit akileraarutitigut ilanngaatigisinnaavatit. Ukiup naanerani ernianut aningaasartuutigisimasatit bankip Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut nalunaarutigissavai.

Aningaasat kontonniittut amerlavallaarpata qanoq iliussaanga?

Erniatigut iluaqutserneqarsimasunik kontoqaruit ilaatigullu killiliussat 500.000 kr. imaluunniit 50.000 kr. ataaterujussuaqqallugit, allanilu qaangeqqallugit, taava nammineq kontorisavit akornanni aningaasat nuutsitersinnaavatit, killiliussanut naleqqussarlugit.

Kontomik matutitserusukkuit, imaluunniit erniatigut iluaqut kontomut allamut nuukkusukkukku, qanoq iliussanerlutit apeqqutini qulaaniittuni paasisinnaavat.

Allamik apeqqutissaqarpunga

Apeqqutissaqassaguit uatsinnut attaveqarnissannut tikilluaqqusaajuaannarputit.

Allaffigitigut
Netbankikkut Mobilbankikkulluunniit allaffigisinnaavatsigut. e-mailikkut allagaqarnertulli ajornaatsigaaq, e-mailimiilli nalinginnaasumit isumannaannerujussuulluni, allanit takuneqarnissaa ernumassutigisariaqanngivippat. Nittartakkatsinni  tamanna paasisaqarfiginerusinnaavat.

Sianerfigitigut
Telefon 34 79 00-imut sianerfigisinnaavatsigut – ataasinngornermit sisamanngorneq ilanngullugu nal. 9.30-15.30 kiisalu tallimanngornikkut nal. 9.30-15 telefonikkut ikiorsinnaavatsigit

Siunnersortit toqqaannartumik sianerfiginiarukku normua ugguuna  takusinnaavat.

Ikiugassaavit?

Sianerfigitigut

34 79 00

... allaffigalutaluunniit