Situationen på aktiemarkedet efter et svingende 2020

Uanset hvilke emner man har drøftet i 2020, så er det svært at komme udenom coronapandemien. Og de finansielle markeder er ingen undtagelse. Markederne har nemlig i høj grad være præget af pandemiens udvikling, som stort set har fået alle økonomier at gå i stå.

De finansielle markeder reagerede kraftigt i takt med, at lande lukkede ned. Henover februar og marts måned faldt MSCI World-indekset mere end 30%. I samme periode tordnede renterne på statsobligationer ned. Årets første kvartal for aktier var det værste kvartal siden finanskrisen i 2008. Aktierne ramte bunden den 23. marts, men allerede måneden efter var de globale aktier oppe med omkring 30%, som følge af penge- og finanspolitiske hjælpepakker.

Efter det amerikanske valg i slutningen af året samt nyheder om vacciner mod corona fik aktiemarkederne et nyt momentum, og 2020 sluttede dermed med et verdensindeks med et positivt afkast. Så selv om året var præget af massiv risiko og svingninger, så endte afkastet at ligne noget, vi normalt vil forvente af gennemsnitligt årligt afkast for aktier.

Gode udsigter for 2021

2021 har allerede vist stor fremgang på aktiemarkederne. Verdensindekset er allerede oppe med omkring 2,5%, og det ser ud til, at markedet tager forskud på vaccinationsglæden. Samtidig ser vi, at smittetallene i USA og Europa nærmer sig nye rekorder, og nedlukningerne ligner dem, vi så i foråret.

Det er dog som om, at markederne ignorer denne del af virkeligheden. Vi kommer næppe udenom, at det bliver et sejt træk at bekæmpe coronasmitten, og det vil formentlig tage tid. Derudover vil vi næppe se de store positive ændringer i økonomiske og sociale aktiviteter i de nærmeste uger, men vaccinerne vil sandsynligvis være drivkraften for en økonomisk optur, som vi forhåbentlig vil se i 2021. Vil det scenarie blive en realitet, er det højt sandsynligt, at vi i 2021 atter kommer til at se afkast på aktiemarkederne. Det vil ske som følge af en højere økonomisk aktivitet og en højere indtjening hos selskaberne.

Endelig ser vi de lave renteniveau holde stand, som alt andet lige vil drive kapital ud af rentemarkedet og ind i aktiemarkedet og andre lignende højrisiko aktiver. Det som dog er lidt ambivalent, er aktiernes høje prisfastsættelse og selskabernes høje gældniveauer, hvilket kan holde lidt tilbage på afkastet.  

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked