Aftaleindlån

Med et aftaleindlån laver du en individuel aftale om et indlån, hvor du binder et fastsat beløb i en forudbestemt periode til en individuelt aftalt rente. Når aftalen om et aftaleindlån er indgået er den gensidigt uopsigelig.

Bindingsperioden på et aftaleindlån kan variere fra 5 måneder til 15 måneder. Størrelsen på et aftaleindlån skal være minimum 5.000.000 kr., og der er ikke noget maksimum for aftaleindlånets størrelse. Renten på dit indlån bliver fastsat i forhold til CITA-renten, og i jo længere periode du har mulighed for at binde dine penge, des højere rente har du mulighed for at opnå på dit indlån. Renten bliver tilskrevet, når aftalen om indlånet udløber.

Grafer for aktiekurserne går op og ned foran stabler af mønter

Investering i værdipapirer

At investere i værdipapirer kan være et interessant supplement til en opsparingskonto. Der findes mange forskellige investeringsmuligheder, hvis du selv ønsker at foretage dine investeringer.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked