Garantier

En garanti er ikke en direkte finansieringsform, men garantier er ofte et vigtigt element i indgåelse af handler, hvor køber og sælger ikke kender hinanden særlig godt. Garantier kan afdække sælgers betalingsrisiko og købers risiko for, at varen leveres som aftalt. En garanti sikrer virksomheden erstatning, hvis der sker kontraktbrud.

Der kan være flere fordele ved garantier:

  • Opnåelse af bedre betalingsvilkår
  • Opnåelse af længere kredittid
  • Sikring af kompensation ved kontraktbrud
  • Som sælger kan der opnås forudbetaling eller delvis forudbetaling

 

Garantityper

Der findes flere forskellige typer af garantier med hver sit formål. De kan opdeles i to hovedgrupper:

  • Arbejds- og leveringsgarantier
  • Betalingsgarantier

 

Arbejds- og leveringsgarantier

Arbejds- og leveringsgarantier understøtter virksomhedens aftaler, hvilket indebærer:

  • Garanti for en aftalt ydelse/leverance
  • Garanti for et løbende samhandelsforhold
  • Garanti for gennemførelse af et byggeri
  • Garanti i forbindelse med ejendomshandel

 

Betalingsgarantier

Med en betalingsgaranti er sælger sikret betaling af det aftalte beløb, hvis køber ikke overholder sine betalingsforpligtelser. En betalingsgaranti sikrer samtidig, at betaling først sker samtidig med opfyldelse af den aftalte ydelse.

Garantien erstatter typisk forudbetaling eller en kontant deponering ved bestilling af varen.

Begge former for garantier kan også stilles som udenlandske garantier.

To nyfisket helleflyndere.

Udenlandske garantier

Når din virksomhed handler med udlandet vil der ofte være krav fra begge sider om, at der bliver stillet en eller flere garantier.

En mænd sidder med ryggen til og kigger på computer.

Netbank til virksomheden

Med Netbank får du gode muligheder for selvbetjening, og du kan nemt tage dig af din virksomheds bankforretninger, når det passer dig.

En bunke danske pengesedler

Driftsfinansiering

Driftsfinansiering handler om virksomhedens daglige drift, dvs. finansiering af vareindkøb, lønninger, produktion, o.a.

En mand har sin netbank fra BankNordik åben på computer, tablet og smartphone

Internationale betalinger

Ved handel med udlandet får din virksomhed naturligvis brug for enten at overføre eller modtage penge fra udlandet.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked