To mænd klargør båden uden for i solskinsvejr.

Det bliver i familien

Det er af afgørende betydning, at familiemedlemmer, som overtager virksomheden, har de rette kompetencer og er klar til at tage ansvaret. Derfor er det vigtigt, at nuværende ejer tilrettelægger overgangen godt, og at planlægningen startes så tidligt som muligt.

En overtagelse kan f.eks. indledes med en prøveperiode på 3-4 år, hvor næste generation får mulighed for at prøve ledelsesposten af. Prøveperioden består i, at de personer, som skal tage over, bliver sat på opgaver af forskellig sværhedsgrad og ansvarsområde. Dette kan være med til at synliggøre vedkommendes kompetencer, og – ikke mindst – om viljen til at drive en virksomhed er til stede.

I løbet af prøveperioden kan man eventuelt rådføre sig med eksperter udefra eller et neutralt bestyrelsesmedlem, hvordan overtagelsen kommer til at forløbe så godt som muligt. 

En mand som sidder ved et bord og kigger på sin computer.

Gode råd til ejerskifte indenfor familien eller til ansatte

  • Giv arvtageren erfaringer indenfor ledelse for at kende vedkommendes stærke og svage sider. En mulighed er at ansætte en mellemleder for at styrke arvtagerens svage sider
  • Lad rådgivere såsom revisorer, advokater osv. hjælpe dig
  • Giv klare rammer for arbejdsfordelingen mellem nuværende ejer og arvtageren
  • Lav en handlingsplan for at påbegynde processen til generationsskiftet så tidligt som muligt. Giv f.eks. arvtageren mulighed for at tage en uddannelse inden for jeres arbejdsområde eller en lederuddannelse
En gruppe indsutriarbejdere i blå keddeldragter på job

Salg af virksomhed

Gode råd til dig, som overvejer at sælge din virksomhed til en køber udefra.

Et kunde møde set oppe fra.

Køb af virksomhed

Generationsskifte kan også betyde, at din virksomhed overtager en anden virksomhed.

En grønlandsk jæger med smuk natur i baggrunden.

Pension

Gode råd om de overvejelser du bør gøre dig om din pensionstilværelse.

Grafer for aktiekurserne går op og ned foran stabler af mønter

Investering

Investering i værdipapirer kan være et interessant supplement til en opsparingskonto.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked