En gruppe indsutriarbejdere i blå keddeldragter på job

Salg af virksomhed

Som den økonomiske situation er i øjeblikket, er der sandsynlighed for, at flere og flere virksomheder bliver solgt til fonde, konkurrenter eller enkeltpersoner, som ønsker at komme ind på markedet. Derfor kan det være relevant løbende at fastsætte din virksomheds værdi og overveje, hvordan værdien kan øges på en fornuftig måde.

Vær forberedt

Købere gør ofte brug af rådgivere, f.eks. revisorer, til at give en vurdering af værdien på den virksomhed, de ønsker at købe. Derfor er det en fordel for dig, hvis du har styr på al formalia i forvejen. Det vægter tungt, at du har en handlingsplan, hvor vision, mission, fremtidige muligheder og risici er uddybet. Der er også en fordel at dokumentere arbejdsmetoder og processer i virksomheden, da en mulig køber ikke får nogen værdi ud af nuværende ejers viden og erfaringer, medmindre disse er dokumenteret.

Fastsæt den rigtige pris

Hvordan sætter du den rette pris på din virksomhed? Historiske resultater, markedsudsigter og en beregning, hvor fremtidig fortjeneste omregnes til nutidig værdi, kan give et klart billede af prisniveauet.

En god tommelfingerregel er også at se på virksomhedens pengestrøm, dvs. en oversigt over virksomhedens ind- og udbetalinger i et bestemt tidsrum. Her skal der selvfølgelig tages højde for ekstraordinære indtægter og udgifter.

Regnskab med regnemaskine og pen

Fem gode råd til dig, som overvejer at sælge din virksomhed:

  • Forbered dig grundigt, men lad selve salgsprocessen være så kort som muligt
  • Lad salgsprocessen foregå i største fortrolighed, således at kunder, ansatte og andre ikke føler, at fremtiden er utryg
  • Salgsprocessen skal sikre, at virksomhedens stærke sider kommer tydeligt frem
  • Det er godt, hvis der er flere om buddet, så disse kan byde om kap med hinanden og derved give den bedst mulige pris for virksomheden
  • Salgsprocessen skal sikre, at der forhandles med den køber, som byder de bedste vilkår og højeste pris
Et kunde møde set oppe fra.

Køb af virksomhed

Generationsskifte kan også betyde at din virksomhed overtager en anden virksomhed

To mænd klargør båden uden for i solskinsvejr.

Det bliver i familien

Gode råd til ejerskifte indenfor familien eller til ansatte.

En grønlandsk jæger med smuk natur i baggrunden.

Tænk på din pension

Gode råd om de overvejelser du bør gøre om din din pensionstilværelse.

Grafer for aktiekurserne går op og ned foran stabler af mønter

Investering

Investering i værdipapirer kan være et interessant supplement til en opsparingskonto

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked