Eksportremburs

Ved at benytte remburs som betalingsform kan en virksomhed, som sælger en vare eller tjenesteydelse til en køber i udlandet være sikker på at modtage betaling fra importørens bank, såfremt rembursens betingelser er opfyldt.

Sådan fungerer en eksportremburs

Når din virksomhed aftaler med køber, at betalingen skal ske under remburs, er det køber, som får udstedt en remburs i din virksomheds favør. Rembursen sendes til BankNordik (swift: BANODKKK). Vi giver besked til din virksomhed, når vi modtager rembursen.

Efter du har sendt varen til køber, skal du indlevere dokumenter i overensstemmelse med rembursens betingelser til BankNordik. Vi sender herefter dokumenterne til den udstedende bank (købers bank), som betaler i henhold til det aftalte.

Regnskab med regnemaskine, logo kort og pen ovenpå

Fordele ved eksportremburs

Som eksportør opnår du en række fordele ved en eksportremburs

  • Garanti for betaling
  • Rettidig betaling
  • Ordren kan ikke ændres eller annulleres uden eksportørens samtykke
  • Rembursen kan bruges som sikkerhed over for 3. mand

Risici ved eksportremburs

Når din virksomhed indgår en aftale om eksportremburs, flyttes risikoen fra køber til købers bank. Det er derfor nødvendigt at vurdere, om købers bank vil være i stand til at betale ved præsentation af dokumenter. Hvis du ønsker det, kan BankNordik i mange tilfælde tilbyde at garantere betalingen ved at bekræfte din eksportremburs. Det betyder, at vi garanterer betalingen, når kravene i rembursen er opfyldt. Dermed er du sikker på at få din betaling - også selvom købers bank ikke kan betale.

Stil sikkerhed med en eksportremburs

Din virksomhed kan bruge en eksportremburs som sikkerhed over for en tredjepart. Det kan du gøre ved at tilbyde transport eller en udbetalingsordre i provenuet. Hvis rembursen er transferabel, kan du også videregive den til en underleverandør. Læs mere om at stille sikkerhed her.

Ring på 34 79 00 eller ...

... book et møde, send en besked eller find en medarbejder.