Overførsel til udlandet

Det er hurtigt og effektivt at lave en overførsel til udlandet via BankNordik, og du kan være sikker på, at betalingen kommer frem, såfremt betalingsoplysningerne er korrekte.

Du kan lave en overførsel til udlandet i Netbanken eller ved henvendelse til en af bankens filialer. Du kan finde en bestillingsblanket her. Hvis vi modtager din overførselsanmodning inden kl. 10.00, bliver overførslen ekspederet samme dag.

Hvilke oplysninger skal bruges ved overførsel til udlandet?

Det er vigtigt at benytte de korrekte informationer ved overførsel til udlandet. Nedenfor er de vigtigste anført.

  • IBAN - IBAN står for International Bank Account Number (internationalt bankkontonummer). Det er et nummer, der er tilknyttet alle konti i EU-landene samt en del øvrige lande udenfor EU. IBAN er en kode, der altid begynder med en landekode, bank og til sidst selve kontonummeret. IBAN har forskellig længde, alt efter hvilket land betalingen skal sendes til. Hver konto har sit eget specifikke IBANnr., som står anført på dit kontoudskrift samt i Netbanken.
  • BIC (Swift-kode) - BIC står for Bank Identifier Code. BIC er på 8 eller 11 karakterer. De første 6 karakterer er altid bogstaver, og resten er bogstaver og/eller tal, fx BANODKKK (BankNordik, København).
  • Modtageroplysninger - Det er meget vigtigt, at betalingsmodtagers navn (det navn, som kontoen lyder i) er fuldstændig korrekt, da betalingen ellers i de fleste tilfælde ikke kan gennemføres i udlandet. Dette vil forsinke betalingen, og der vil endvidere komme yderligere ekspeditionsomkostninger.

Hvornår er pengene fremme?

Du kan vælge mellem en række betalingstyper, når du skal lave en overførsel til udlandet. Betalingstypen er afgørende for, hvornår pengene er til rådighed i korrespondentbanken.

  • Normalbetaling (SWIFT 02) - Betalingen stilles til rådighed over for BankNordiks korrespondentbank 2 bankdage frem.
  • Ekspresbetaling (SWIFT 01) - Betalingen stilles til rådighed over for BankNordiks korrespondentbank 1 bankdag frem.
  • Betaling samme dag (SWIFT 00) - Betalingen stilles til rådighed over for BankNordiks korrespondentbank samme dag. Aftale om betaling samme dag skal altid aftales med vores udlandsafdeling.
  • EU-betaling - En normalbetaling inden for EU samt EØS-landene i EUR og med omkostningskode SHA. Vi sender EU-betalinger som SEPA, hvis oplysningerne gør det muligt, og betalingen er bestilt via Netbank. Betalingen stilles til rådighed over for BankNordiks korrespondentbank 1 bankdag frem. 

Modtagers pengeinstitut vil normalt stille overførselsbeløbet til rådighed for modtager en bankdag efter, at beløbet er til rådighed for modtagers pengeinstitut. Modtagers pengeinstitut er ikke altid identisk med BankNordiks korrespondentbank, og det kan derfor tage længere tid, før pengene er fremme hos modtager. 

Det er altid en god idé at kontakte din rådgiver i konkrete situationer, der vedrører betalinger og øvrige transaktioner til udvalgte lande eller regioner. Banken er dog ikke ansvarlig for manglende gennemførsel af betalinger og øvrige transaktioner, hvis manglende gennemførsel er forårsaget af iværksættelse af udenlandske og/eller internationale sanktioner.

Hvem betaler?

Omkostningerne ved betalinger til og fra udlandet skal aftales mellem afsender og modtager, og kan fordeles på 3 måder:

  • SHA-betaling - Omkostninger i ordregivende kundes pengeinstitut betales af ordregiver, og omkostninger i modtagende kundes pengeinstitut betales af modtagende kunde.
  • BEN-betaling - Omkostninger i ordregivende kundes pengeinstitut samt modtagende kundes pengeinstitut betales af modtagende kunde.
  • OUR-betaling - Alle omkostninger betales af ordregivende kunde. 

Afregningsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på kontoen. Ved omveksling bruges markedskursen plus et tillæg.

En bunke danske pengesedler

Modtag penge fra udlandet

En mænd sidder med ryggen til og kigger på computer.

Remburs

Et budget ligger på et bord sammen med en kuglepen og smartphone.

Trade Finance

En mand har sin netbank fra BankNordik åben på computer, tablet og smartphone

Netbank til din virksomhed

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked