Importinkasso

At benytte importinkasso som betalingsform betyder, at du som importør har mulighed for at betale varerne ved afhentning af dokumenterne, dvs. efter afsendelse af varerne. Dermed kan du undgå at sende forudbetaling. I henhold til de internationale inkassoregler må BankNordik først udlevere dokumenterne til din virksomhed, når beløbet er betalt, eller du har accepteret en veksel.

Fordele ved importinkasso

Som importør kan din virksomhed opnå en række fordele ved at benytte importinkasso
  • Betalingen foretages kun ved præsentation af dokumenter i banken og kun efter din virksomheds accept
  • Din virksomhed har mulighed for at stille krav til dokumenterne

Sådan fungerer importinkasso

Det er sælger, der starter inkassoforretningen efter aftale med køber. Når sælger har afsendt varen, indleverer sælger de aftalte dokumenter til sin bank, som sender dokumenterne til BankNordik. Du får adgang til dokumenterne mod betaling eller accept af veksel.

Som importør skal du forholde dig til, hvilke dokumenter du har brug for.

Risici ved importinkasso

I henhold til de internationale inkassoregler er BankNordik ikke ansvarlig for, om varerne er som aftalt eller for dokumenternes ægthed eller rigtighed. Da betalingen finder sted, før du som importør modtager varerne, er der en vis risiko for, at varerne ikke lever op til det aftalte. I så fald er det en sag mellem køber og sælger.
Et kundemøde set oppe fra.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed?

Kontakt os, så hjælper vi med at finde den bedste løsning.