Udenlandske garantier

Når din virksomhed handler med udlandet vil der ofte være krav fra begge sider om, at der bliver stillet en eller flere garantier.

Hvad er en udenlandsk garanti?

En udenlandsk garanti er et dokument, som skal sikre virksomheden en erstatning, hvis der sker kontraktbrud. Garantien udstedes normalt af en bank, og den kan f.eks. udstedes som sikkerhed for betaling eller leverancer.

Fordele ved en garanti

En garanti kan være en fordel både for køber og sælger. Som importør kan din virksomhed undgå forudbetaling eller sikre en aftalt forudbetaling, du kan få mulighed for kredit, og du kan få sikkerhed for at opnå kompensation, hvis sælger ikke opfylder vigtige forpligtelser. Som eksportør kan du opnå sikkerhed for betalingen, du kan få forudbetaling, du kan give kredit, og du kan sikre, at din virksomhed får kompensation, hvis køber ikke opfylder vigtige forpligtelser.

Sådan fungerer en garanti

Først og fremmest skal køber og sælger blive enige om, hvilke vilkår der skal sikres af en garanti. Hvis garantien skal sikre dine forpligtelser over for modparten, skal du bede BankNordik udstede en garanti i modpartens favør. På samme måde kan modparten bede sin bank udstede en garanti i din favør. Der kan godt indgå flere garantier i én kontrakt. For at få udstedt en garanti skal du udfylde en garantibegæring, som du skal sende til BankNordik. Det kræver en kreditbevilling at få udstedt en garanti, da BankNordik garanterer betaling til modparten.

Mand sidder med sin laptop og skriver.

Typer af garantier

Der findes forskellige garantier med hver sit formål, som kan bruges i en handel med udlandet. Ofte bruger man flere garantityper i samme kontrakt. De mest almindelige garantier er betalingsgaranti, tilbudsgaranti, arbejds-/leveringsgaranti, forskudsgaranti og tilbageholdelsesgaranti.

Udbetaling af garantibeløbet

En garanti kan stilles som en anfordringsgaranti eller en betinget garanti. Ved en anfordringsgaranti skal beløbet udbetales mod et simpelt krav fra den begunstigede. Ved en betinget garanti skal der derimod kun betales, hvis garantirekvirenten er indforstået hermed, eller hvis den begunstigede præsenterer en dom for, at banken skal betale.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked