Garantityper

Der findes forskellige garantityper, og der kan ofte være flere garantityper i forbindelse med én kontrakt.

Garantityper til sælgers sikkerhed

  • Betalingsgaranti (Payment Guarantee). Med en betalingsgaranti er sælger sikret betaling af det aftalte beløb, hvis køber ikke overholder sine betalingsforpligtelser. 

Garantityper til købers sikkerhed

  • Tilbudsgaranti (Bid Bond). Med en tilbudsgaranti får køber sikkerhed for kompensation, hvis sælger ikke overholder sine forpligtelser som tilbudsgiver under en licitation.
  • Arbejds-/leveringsgaranti (Performance Bond). Med en arbejds- eller leveringsgaranti får køber sikkerhed for kompensation, hvis sælger ikke overholder sine forpligtelser i forbindelse med eksempelvis levering af varen eller varens funktion eller kvalitet. Arbejds- eller leverancegarantien udgør typisk 10-20 % af kontraktens værdi.
  • Forudbetalingsgaranti (Advance Payment Bond). Med en forudbetalingsgaranti får køber sikkerhed for tilbagebetaling af det betalte forskud, hvis sælger ikke overholder sine kontraktretlige forpligtelser. Forudbetalingssgarantien udgør typisk 10-40 % af kontraktsummen.
  • Tilbageholdelsesgaranti (Retention Guarantee). Ved handel med kapitalgoder, eksempelvis fabriksanlæg eller maskiner, aftaler man ofte, at køber har ret til at tilbageholde en del af betalingen i en garantiperiode på f.eks. 12 måneder. Sælger kan i disse tilfælde vælge at stille en tilbageholdelsesgaranti over for køber, der giver køber sikkerhed for at opnå erstatning for fejl og mangler, selvom den fulde kontraktsum er betalt.

 

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked