Ivaana får BankNordiks legat på 150.000 kr.

Når den nye gymnasieklasse for unge i hele Nordatlanten, Nordatlantisk Gymnasieklasse, til august starter op, vil 15-årige Ivaana Olsen Rasmussen fra Sisimiut være blandt klassens 32 elever.

Den nye gymnasieuddannelse giver unge fra de nordatlantiske lande mulighed for at tage en studentereksamen med studieophold på Færøerne, i Danmark, Island og Grønland. BankNordik har besluttet at tildele et legat til en grønlandsk studerende på i alt 150.000 kr. over de tre år, uddannelsen varer.

Ivaana Olsen Rasmussen sendte en legatansøgning til BankNordik, og for nyligt modtog hun den glædelige besked om, at hun var blevet udvalgt til at modtage legatet.

”Jeg er dybt taknemmelig for legatet fra BankNordik. Legatet gør det muligt for mig at vælge den Nordatlantiske Gymnasieklasse-uddannelse, som er meget spændende og ny, hvor 4 nordiske lande deltager. Jeg får en kæmpe mulighed for at opleve de andre nordiske lande og kulturer, samtidig med at jeg læser fag som har min interesse,” siger Ivaana.

Efter sommerferien starter Ivaana sammen med de øvrige elever i den Nordatlantiske Gymnasieklasse i 1.g i Danmark, hvorefter klassen tager et halvt år til Færøerne og et halvt år til Island for at gennemføre 2.g. Det 3. år vil klassen rejse til Grønland, hvor uddannelsens sidste år gennemføres.

”Vi vil gerne opmuntre unge mennesker til at tage en uddannelse, da det er med til at give dem bedre jobmæssige muligheder, samtidig med at en veluddannet befolkning også gavner samfundet som helhed. Formålet med legatet er derfor at gøre det lettere at gennemføre den nordatlantiske studentereksamen ved at hjælpe den studerende med udgifterne til kost, logi samt transport til og fra de fire lande,” siger René Sørensen, privatkundedirektør i BankNordik.

 

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked