Samarbejdsaftale om pensionsopsparing

SISA og BankNordik har indgået en samarbejdsaftale om pensionsopsparing for bankens kunder i Grønland. Aftalen betyder, at kunder i BankNordik – der er ansat i grønlandske virksomheder og indbetaler pensionsbidrag via arbejdsgiveren, har mulighed for en - efter grønlandske forhold – langt mere behovsoptimal og prisgunstig pensionsordning. Pensionsordningen omfatter nemlig både opsparing i BankNordik og forsikringsdækninger samt livrente i SISA.

SISA er den eneste pensionsudbyder i Grønland, der tilbyder livsvarige pensionsydelser med en garantitid på 10 år, og som er baseret på grønlandske statistiske data. En 66-årig kan i gennemsnit forvente at leve 80,6 år efter de grønlandske statiske data, mens de danske tal til sammenligning giver en forventet levetidpå 88,0 år.

Det betyder i praksis, at den månedlige livsvarige pensionsydelse, der udbetales til det enkelte medlem, er cirka 33% højere fra SISA, end hvis den livsvarige pensionsydelse blev beregnet på dansk dødelighed.

Michael Linfos, salgschef i SISA udtaler: ”Vi har igennem længere tid drøftet med BankNordik, hvordan vi i fællesskab kunne tilbyde en mere optimal pensionsordning til kunder i BankNordik. Vores fælles ønske var, at pensionsordningen skulle bestå af de bedste delelementer fra vores respektive virksomheder. Vi tror på, at det er lykkedes ganske godt. Vi har sammensat et rigtig godt produkt til gavn for alle parter og ikke mindst for kunderne i BankNordik. Vi ser frem til et godt, konstruktiv og meningsfyldt samarbejde.”

BankNordik har mere end 100 år på bagen og dermed stor erfaring med at rådgive sine kunder i alle typer af økonomiske forhold, herunder også pension. Banken lægger stor vægt på at kunne tilbyde løsninger, der er tilpasset den enkeltes situation og behov.

”Ved at tilbyde en kombination af ratepension i BankNordik og livsvarige pensionsydelser i SISA, så er vi i stand til at give vores kunder en optimal pensionsløsning, der tager udgangspunkt i grønlandske forhold. Vi kan derudover tilbyde gode og konkurrencedygtige forsikringsdækninger via SISA i forbindelse med pensionsordningen. Det giver ekstra tryghed i tilværelsen for vores kunder,” siger privatkundedirektør i BankNordik, René Sørensen.

SISA og BankNordik indgik i øvrigt tidligere på året en administrationsaftale - en skræddersyet løsning - som BankNordik har udviklet til SISA. Løsningen er baseret på pensionskassens konkrete ønsker og behov i relation til administration af medlemmernes pensionsindbetalinger.

“Med den nye indbetalingsløsning via BankNordik bliver det meget hurtigere for arbejdsgiverne at indbetale medarbejdernes pensionsbidrag, og samtidig bliver det lettere og mindre omkostningstungt for os”, udtaler Michael Linfos og fortsætter: “ Det er vigtigt for os, at vi har et konkurrencedygtigt omkostningsniveau, som kommer alle vores medlemmer til gode”.

Fakta om SISA:
SISA er ejet af medlemmerne og skal derfor ikke levere et overskud til aktionærerne. Missionen er at levere attraktive pensionsordninger til organisationer og erhvervsliv i Grønland, med det bedst mulige afkast og den lavest mulige risiko.

  • 3.514 mio. kroner i samlet pensionsopsparing 30. juni 2019.
  • 257,1 mio. kroner i indbetalte bidrag 2018.
  • Omkostning pr. medlem 451 kroner i 2018.
  • 200+ grønlandske virksomheder indbetaler til pension i SISA for deres ansatte.
  • 940 pensionister modtog 38,9 mio. kroner i udbetalinger i 2018.

Fakta om BankNordik
BankNordik har bankaktiviteter i Grønland, Danmark og på Færøerne samt forsikringsaktiviteter på Færøerne. Med udgangspunkt fra filialen i Nuuk og gennem samarbejdet med TELE-POST er BankNordik tilgængelig for privatkunder og erhvervskunder i størstedelen af Grønland. Koncernen, som blev grundlagt på Færøerne for over 100 år siden, har samlede aktiver på 16,7 mia. kr. og knap 400 medarbejdere. Banken er underlagt Finanstilsynet og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked