BankNordik ændrer renterne

BankNordik ændrer renterne på indlånskonti for privatkunder og erhvervskunder. Renteændringen skyldes den generelle markedsudvikling og Nationalbankens fortsat negative rente.

På grund af udviklingen på markedet har BankNordik igennem længere tid haft omkostninger forbundet med de indlån, som kunderne har i banken. Da der ikke er udsigter til, renterne vil stige foreløbig - og som et led i at opveje de udgifter, som det lave renteniveau medfører - bliver indlånsrenter nedsat i løbet af de kommende måneder.

Renten på erhvervsindlån over 100.000 kr. sænkes til mellem - 0,30 % og - 0,50 % p.a., mens renten på private indlånskonti sænkes til 0,00 % p.a. Dog vil renten på Børneopsparing og Nanoq-konto være 0,10 % p.a., mens den vil være 0,10 % p.a. på NordikSolo-opsparing, der overstiger 25.000 kr. Således vil ingen private indlånskonti blive ramt af negative renter.

”Det lave renteniveau er en fordel for kunder, som skal optage boliglån, men det er derimod knap så fordelagtigt for dem, der sparer op på en almindelig bankkonto. Tidligere i år forventede vi, at renterne ville stige, men nu må vi konstatere, at der ikke er udsigt til, at renterne vil stige foreløbigt. Derfor tilpasser vi renterne, således at de i højere grad stemmer overens med udviklingen på markedet. Fx er renten på en statsobligation i øjeblikket - 0,80 %, mens den på en realkreditobligation er - 0,60 %,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

Man kan øge muligheden for at opnå et større afkast ved at investere pengene, men dette medfører også en vis risiko. Kunder har mulighed for selv at lave investeringer i Netbank, men det er også muligt at få bankens eksperter til at lave investeringerne. Det er muligt at få mere at vide om mulighederne på investeringsmarkedet ved at kontakte os.

Private indlån Ny rente Renteændringen træder i kraft
Alle indlånsrenter
Børneopsparing, NordikSolo-opsparing og Nanoq-konto er undtaget*
0,00 % p.a. 20. november 2019
Erhvervsindlån** Ny rente Renteændringen træder i kraft
0 – 100.000 kr. 0,00 % p.a. 20. oktober 2019
100.000 kr. – 1 mio. kr. -0,30 % p.a. 20. oktober 2019
Over 1 mio. kr. -0,5 0% p.a. 20. oktober 2019

*Renten på Børneopsparing og Nanoq-konto bliver 0,10 % p.a., og renten på NordikSolo-opsparing bliver 0,10 % p.a. på beløb over 25.000 kr.
**Gælder kundens samlende indlån

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked