BankNordik sælger sine danske aktiviteter til Spar Nord

BankNordik har i dag indgået en købsaftale med Spar Nord om at købe BankNordiks danske forretning til bogført værdi samt et goodwill-beløb på 255 mio. kr. Årsagen til salget er de høje kapitalkrav, som er en udfordring for BankNordiks fremtidige konkurrenceevne i Danmark. Salget får ikke indflydelse på bankens aktiviteter i Grønland.

BankNordik er en finansiel koncern med aktiviteter i Grønland, på Færøerne og i Danmark, og som SIFI-pengeinstitut (Systemically Important Financial Institution) på Færøerne skal banken leve op til højere kapitalkrav, end dens konkurrenter af sammenlignelig størrelse i Danmark skal. På trods af, at BankNordik har gjort store fremskridt på det danske marked de senere år, så er de høje kapitalkrav en udfordring for bankens fremtidige konkurrenceevne i Danmark.

Kapitalkravene er ikke en udfordring for BankNordiks forretning på Færøerne og i Grønland, da banken opererer på tilnærmelsesvis lige vilkår som konkurrenterne på det grønlandske og færøske marked. BankNordik har været i dialog med myndighederne i et forsøg på at opnå nye kapitalkrav for den danske del af forretningen, men det har ikke resulteret i nogen holdbar løsning. Derfor har banken valgt at sælge de danske aktiviteter til Spar Nord. Frasalget får ikke betydning for bankens aktiviteter i Grønland og på Færøerne, men vil på sigt medføre en reduktion i antallet af stabsmedarbejdere på Færøerne.

”Vores SIFI-status på Færøerne har været en udfordring for vores danske forretning, som det desværre ikke har været muligt at løse. Derfor er vi, omstændighederne taget i betragtning, meget tilfredse med købsaftalen. Spar Nord overtager en effektiv og lønsom dansk forretning med dedikerede og kompetente medarbejdere, hvilket prisen også indikerer,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

”Det er naturligvis meget afgørende for os, at både kunder og medarbejdere finder sig rigtig godt til rette i Spar Nord, så vi med vores produkter og services kan bygge videre på det gode fundament, som BankNordik allerede har opbygget,” siger Lasse Nyby. adm. direktør i Spar Nord.

BankNordik er en betydelig finansiel koncern på Færøerne og har desuden godt 20 % af det grønlandske marked. Banken kommer fremover til at holde fast i strategien om at opretholde sit solide fodfæste på Færøerne og sikre fortsat lønsom vækst i Grønland. Det skal ved at tilbyde konkurrencedygtige produkter til privatkunder og erhvervskunder på begge markeder og samtidig skabe værdi for de omkringliggende samfund.

Salget af de danske aktiviteter er betinget af godkendelse fra Finanstilsynet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og forventes gennemført 1. marts 2021. BankNordik forventer, at salget vil medføre en nettogevinst i årsregnskabet for 2021 på mellem 70 og 90 mio. kr. efter transaktionsomkostninger

Flere oplysninger:
Árni Ellefsen, adm. direktør, tel. (+298) 230 348


Du kan også ringe til os

34 79 00