Billede af filialen i Nuuk.

Stærkt resultat og positiv udvikling for BankNordik i Grønland

BankNordik offentliggør i dag et tilfredsstillende årsregnskab for 2019 med et resultat før skat på 260 mio. kr. Den grønlandske del af forretningen bidrager positivt til resultatet, og bankens ledelse ser et stort potentiale for yderligere vækst i Grønland.

Selvom presset på rentemarginalen fortsat udfordrer indtjeningen, var 2019 præget af positive takter for BankNordik, der både oplevede høj kundaktivitet og lancerede flere nye initiativer til gavn for kunderne. ”Vi er meget tilfredse med resultatet for 2019, som viste positive tendenser på alle vores markeder. Bankens samlede udlånsvolumen på det grønlandske marked steg med 33%, hvilket er et udtryk for, at kundeaktiviteten i det hele taget har været høj,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik. 

Finansiering til innovative virksomheder

I 2019 indgik BankNordik i et samarbejde med den Europæiske Investeringsfond, som giver banken mulighed for at tilbyde finansiering med særligt fordelagtige vilkår til innovative virksomheder. BankNordik er hidtil den eneste bank i Grønland, der kan tilbyde denne nye lånemulighed, hvilket har medført en del henvendelser fra virksomheder, der søger finansiering til bæredygtige eller nyskabende projekter.

Støtte til lokalsamfundet

Udover lancering af nye produkter og digitale løsninger til kunderne, har BankNordik også haft et øget fokus på at skabe værdi i lokalsamfundet i 2019. Derfor blev det årlige BankNordik-legat på i alt 100.000 kr. - som hvert år tildeles 4 grønlandske studerende -  suppleret af et nyt legat på 150.000 kr. til en grønlandsk studerende i Nordatlantisk Gymnasieklasse. Legatet fordeles over de tre år, som gymnasieuddannelsen varer.

”Vi ved, at uddannelse er en forudsætning for vedvarende samfundsudvikling, og at det samtidig er med til at danne grundlaget for et godt arbejdsliv. Legaterne skal derfor ses som et led i vores indsats for at støtte unge i at tage en uddannelse og dermed højne det generelle uddannelsesniveau,” siger Árni Ellefsen.

Regnskabet for 2019 i hovedtræk

  • Resultatet før skat udgjorde 260 mio. kr. mod 323 mio. kr. i 2018.

  • Driftsresultatet før nedskrivninger var 185 mio. kr. mod 179 mio. kr. i 2018.

  • Nedskrivninger på udlån udgjorde en tilbageførsel på 105 mio. kr. sammenholdt med en tilbageførsel på 111 mio. kr. i 2018.

  • Driftsresultatet udgjorde 289 mio. kr. mod 289 mio. kr. i 2018.

  • Bankens udlån faldt fra 10 mia. kr. i 2018 til 9,9 mia. kr. i 2019.

  • Bankens indlån steg fra 13,4 mia. kr. i 2018 til 14,4 mia. kr. i 2019.

  • Solvensen steg fra 19,8% i 2018 til 22,3% i 2019.

  • Ledelsen forventer et nettoresultat i intervallet 100-150 mio. kr. (2019: 207 mio. kr.)

Læs mere om BankNordiks årsregnskab her.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked