Billede af filialen i Nuuk.

Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Som pengeinstitut er BankNordik omfattet af hvidvaskloven, hvis formål det er at forebygge hvidvask og terrorfinansiering. Jf. lovens § 38 har banken, dens ledelse og alle medarbejdere tavshedspligt og kan derfor ikke udtale sig om konkrete sager. Tavshedspligten er ikke tidsbegrænset, og et brud på denne er strafbart. Derfor er det heller ikke muligt for banken at besvare forespørgsler fra journalister, der omhandler konkrete sager i denne forbindelse.

Sådan forebygger vi hvidvask og terrorfinansiering

Generelt set går bankens arbejde med forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering ud på at undersøge baggrund og formål i forbindelse med alle usædvanligt store transaktioner, unormale transaktionsmønstre samt andre forhold, hvor det ikke er muligt at bestemme, hvorvidt der er tale om lovlig finansiel virksomhed.

Formålet er at kunne konstatere, om der er grundlag for at formode, at transaktionerne kan have tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering. Hvis vi konstaterer noget mistænkeligt i forbindelse med vores undersøgende arbejde, har vi pligt til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) herom. Dette er gældende, uanset om mistanken opstår inden eller efter, at en kunde har overført penge gennem banken.

Som alle andre pengeinstitutter indberetter vi løbende til SØIK, når vi får mistanke om, at der kan være tale om hvidvask eller terrorfinansiering. I 2020 indberettede vi 176 sager til SØIK, og i den danske finanssektor blev der i alt indberettet mere end 60.000 sager.


Har du brug for hjælp?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked