Stigende udlån i årets første kvartal

BankNordik kan i dag fremlægge et solidt regnskab for årets første tre måneder. Bankens grønlandske forretning viser positive takter med øget aktivitet og stigende udlån.

”Vi har set en fortsat positiv udvikling i årets første tre måneder, og vi er meget tilfredse med den store fremgang, som vores grønlandske forretning viser. Sammenlignet med samme periode sidste år har vi lånt 20% mere ud til vores kunder i Grønland, og vi ser et godt vækstpotentiale for fremti-den,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

Sammenlignet med samme periode i 2021 er bankens grundlæggende drift forbedret med 30%, indtægterne er steget, og udsigterne for resten året er gode. Dog skal der tages forbehold for de mulige negative økonomiske konsekvenser, som krigen i Ukraine kan medføre.

God rating fra Moody’s

I marts begyndte kreditratingbureauet igen at lave regelmæssige vurderinger af BankNordik, og den første vurdering lød på “A2”, som er en god rating med lav risiko og positive forventninger. Moody’s rating af banken kan være med til at tiltrække flere nye investorer til banken, og den giver desuden banken bedre betingelser i forbindelse med optagelse af lån og udstedelse af obligationer.

Ny Netbank taget i brug

I starten af året fik BankNordiks kunder adgang til den nye Netbank, som er et led i bankens strate-gi om at skabe bedre digitale kundeoplevelser. I løbet af foråret skal alle kunder skifte over til den nye Netbank, som skal gøre det både bedre og nemmere at være kunde i banken. Til sommer får kunderne desuden adgang til en innovativ og brugervenlig digital investeringsløsning. Dette sker gennem BankNordiks nye partnerskabsaftale med Saxo Bank, som tilbyder en af markedets mest populære investeringsløsninger.

Regnskabet i hovedtræk

  • Resultatet før skat var 60 mio. kr. mod 117 mio. kr. samme periode i 2021, hvor engangs-indtægter udgjorde 77 mio. kr.
  • Driftsresultatet før nedskrivninger var 49 mio. kr. mod 38 mio. kr. samme periode i 2021
  • Nedskrivninger på udlån blev tilbageført for 10 mio. kr. sammenholdt med nedskrivninger for 3 mio. kr. samme periode i 2021
  • Bankens udlån steg fra 7,5 mia. samme periode i 2021 til 7,7 mia. kr.
  • Bankens realkreditlån steg fra 2,4 mia. kr. samme periode i 2021 til 2,7 mia. kr.
  • Bankens indlån steg fra 7,5 mia. kr. samme periode i 2021 til 8 mia. kr.
  • Ledelsen forventer et nettoresultat i intervallet 130 - 160 mio. kr. i 2022

Yderligere oplysninger

Árni Ellefsen, adm. direktør, tel.: +298 230 348