Et budget ligger på et bord sammen med en kuglepen og smartphone.

Indlån og udlån steg i 1. halvår

I dag kan BankNordik fremlægge et solidt halvårsregnskab, der viser fortsat positive takter i den grønlandske forretning, hvor kundernes udlån steg med 21% i forhold til samme periode sidste år.

”Vi havde en god udvikling i årets første halvår, hvor vi endnu engang kunne se en fremgang i vores grønlandske forretning. Vi har lånt mere ud til kunderne, og ligeledes har vi set stigende indlån. Det er en udvikling, som vi er meget tilfredse med og har ambitioner om at fastholde,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

Banken har i årets første halvår opnået en bedre balance mellem indtægter og omkostninger og forventer en fortsat god udvikling i andet halvår. Der skal dog tages forbehold for de konsekvenser, som den generelle økonomiske usikkerhed kan medføre.

Ny investeringsløsning taget i brug

I juni fik bankens kunder adgang til en ny digital investeringsløsning, som blev lanceret i samarbejde med Saxo Bank, og som samtidig er en af de mest populære løsninger på markedet. Det nye digitale tilbud er et led i bankens vedvarende indsats for at skabe forbedrede digitale kundeoplevelser og gøre det lettere at være kunde. Med den nye løsning har kunderne fået et innovativt og brugervenligt redskab, der gør det lettere at købe og sælge værdipapirer og søge inspiration om værdipapirmarkedet som helhed.

Rentestigning forude

Som forventet hævede ECB og den danske nationalbank renten i juli, og BankNordik har i forlængelse heraf meddelt, at banken vil hæve både indlåns- og udlånsrenter i løbet af de kommende måneder. Renteændringen betyder, at det bliver lidt dyrere for kunderne at låne penge, mens der til gengæld skal betales mindre i negativ rente af indestående i banken. Meget tyder på, at ECB og den danske nationalbank vil hæve renten igen efter rentemødet den 8. september. Hvis det sker, vil BankNordik også hæve renten, hvilket sandsynligvis vil betyde et farvel til de negative renter.

Regnskabet i hovedtræk

  • Resultatet før skat var 113 mio. kr. mod 192 mio. kr. samme periode i 2021, hvor engangs-indtægter udgjorde 90 mio. kr.
  • Driftsresultatet før nedskrivninger var 96 mio. kr. mod 85 mio. kr. samme periode i 2021
  • Nedskrivninger på udlån blev tilbageført for 31 mio. kr. sammenholdt med tilbageførte ned-skrivninger for 23 mio. kr. samme periode i 2021
  • Bankens udlån steg fra 7,6 mia. samme periode i 2021 til 7,7 mia. kr.
  • Bankens realkreditlån steg fra 2,5 mia. kr. samme periode i 2021 til 2,7 mia. kr.
  • Bankens indlån steg fra 7,7 mia. kr. samme periode i 2021 til 8,9 mia. kr.
  • Ledelsen forventer et nettoresultat i intervallet 160-190 mio. kr. i 2022