Spørgsmål og svar om

Investeringsløsning i Netbank 

Her finder du spørgsmål og svar vedrørende investeringsplatformen, som vi tilbyder i samarbejde med Saxo.
Hvordan kommer jeg i gang?

Du logger på investeringsplatformen i Netbank ved at trykke på den blå kasse med investeringer.

Hvis du har værdipapirer i åbent depot, har du fået en investeringskonto, som er tilknyttet dit depot. Har du flere depoter, har du samtidig en investeringskonto tilknyttet hvert enkelt depot.

Tidligere var det fx din lønkonto, der var tilknyttet dit depot. Nu foretages alle de investeringer, du foretager for frie midler, via din investeringskonto. Derfor må du overføre penge til din investeringskonto via Netbank, inden du kan handle med værdipapirer.
Det er ikke muligt at tiknytte betalingskort ella betalingsaftaler til investeringskontoen. Den kan alene bruges i forbindelse med køb og salg af værdipapirer i investeringsplatformen.


Hvordan køber jeg et værdipapir?

Indtast navnet på værdipapiret i feltet som vist nedenfor. Du kan også bruge anden identifikation, fx ISIN.

 

Når du har fundet det ønskede værdipapir, får du mulighed for at trykke på «køb».

 

Når du har trykket på “køb”, vises en handelsseddel. Hvis du har flere investeringskonti, skal du her vælge, hvilken konto skal bruges til den pågældende handel. Der er to typer af ordrer: markedsordre og limitordre. Under “Hvilke typer af ordrer findes der?” kan du læse mere om forskellen mellem de forskellige ordretyper.

 

Når du har indtastet alle oplysninger, er du klar til at trykke på “køb”. Hvis der er tale om en markedsordre, og børsen er åben, kan du straks se det handlede værdipapir i din investeringssammensætning. Er der derimod tale om en limitordre, og du har indtastet kursen under markedskurs, så vil handelen være i venteposition under “ordrer”. 

Hvilke typer af ordrer findes der?

Markedsordre
Når der er tale om en markedsordre, lægger du ordren direkte i børsen. Ordren vil siden blive gennemført i henhold til den markedskurs, der er gældende i transaktionsøjeblikket. For at lave en markedsordre, skal du vælge “Type” og siden “Markedsordre”.

Limitordre
Limitordrer bliver først og fremmest brugt til at komme ind på markedet ella opnå gevinst til en bestemt kurs.

Køb: Limitkurser sættes lavere end gældende markedskurs. Ordren gennemføres, når markedskursen stemmer overens med limitkursen. Hvis du sætter en limitkurs, der er højere end markedskursen (ved køb af aktier), bliver ordren straks gennemført til den bedst mulige kurs.

Salg: Limitkurs sættes over gældende markedskurs. Ordren gennemføres, når markedskursen er i overensstemmelse med limitkursen. Hvis du sætter en limitkurs, der er lavere end markedskursen (ved sælg af aktier), bliver ordren straks gennemført til den bedst mulige kurs.

 
Hvorfor blev min ordre ikke gennemført?

Der kan være flere grunde til, at din ordre ikke straks blev gennemført:

1. Du har oprettet en markedsordre uden for børsens åbningstider.

Hvis børsen er lukket, når du opretter ordren, bliver ordren ikke gennemført, før børsen åbner igen næste hverdag. Husk dog, at markedsordrer, der oprettes, mens børsen er lukket, kan blive afvist, idet systemet beregner et “ekstra” rådighedsbeløb, der skal være til stede, for at du kan købe nye aktier. Dette er alene gældende for en markedsordre – en anden mulighed er at oprette en limitordre og angive en øverste grænse for købskurs.

2. Du har oprettet en limitordre – og markedskursen har stadig ikke nået din limitkurs.

Bemærk, at du kan ændre dine åbne ordrer – der venter på at blive gennemført – til markedskurs og på den måde sikre, at handelen bliver gennemført til markedskurs. Du kan også slette dine åbne ordrer.

Hvordan søger jeg i investeringsplatformen?

Du søger i platformen på samme måde, uanset om du bruger telefon, PC eller tablet. Skærmstørrelsen har dog betydning for, hvor mange rækkes der kan vises.

Du kan søge efter:

  • Aktier
  • Obligationer
  • ETF’er
  • Investeringsfonde

Du kan bl.a. sortere efter land, valuta og børs. Du kan også filtrere visningen efter prisændring i %, alfabetisk eller efter de mest populære værdipapirer.