Kollegaer i et mødelokale

Kunder

I takt med det moderne samfunds stigende omskiftelighed og kompleksitet, bestræber BankNordik sig med at sætte kunden i centrum og opbygge langvarige kunderelationer baseret på ansvarlighed og gensidig tillid, der skaber værdi for begge parter. Det er den enkelte kunderelation som ligger til grund for vores forretning, og derfor indgår kunderne som en naturlig led i bankens arbejde med samfundsansvar. Læs mere om vores kundefokuserede indsatsområder nedenfor.

Forståelig rådgivning

Bankens målsætning er at give kunderne forståelig og individuel rådgivning af kompetente, proaktive og engagerede medarbejdere, der gør det let for kunden at træffe det rigtige valg. Vores kundepleje bygger på et fundament af individuel rådgivning, solid økonomi og ansvarlig långivning med udgangspunkt i bankens kreditpolitik og kreditvurderingsmetoder. Vores ambition om at yde klassens bedste rådgivning kræver et højt kompetenceniveau hos rådgiverne, og derfor uddanner og certificerer vi løbende vores rådgivere, så de er i stand til at yde skræddersyet rådgivning, der gør det nemt for den enkelte kunde at forstå sin økonomi. 

Et ungt par taler sammen i køkkenet

Kundetilfredshed

Vi gennemfører regelmæssige kundetilfredhedsundersøgelser med henblik på at få en bedre forståelse for kundernes opfattelse af banken, og hvordan vi kan blive endnu bedre. Vi følger desuden løbende diverse eksterne analyser vedrørende serviceniveau og kundetilfredshed, og vi gør en aktiv indsats for at tage fat på de områder, hvor der er plads til forbedringer.

Privatøkonomisk ansvarlighed

En sund privatøkonomi er en vigtig del af en persons velbefindende, og BankNordik ser det som vores opgave at opfordre til ansvarlig økonomisk adfærd og beslutningstagen. Når kunderne tager ansvar for deres egen økonomi, er det til gavn for både kunden og banken. Via bankens kommunikationskanaler opfordres kunderne derfor til at tage ansvar for egen økonomi, hvorfor det eks. indgår som en konkret del af bankens strategi for de sociale medier at producere nyttig information til kunderne, der kan være med til at vejlede og oplyse om diverse økonomiske tips og forhold af værdiskabende karakter. 

BankNordik lancerede i 2016 Ungdomsbanken, som er en ny rådgivningsenhed målrettet og tilpasset unge kunder. Formålet med Ungdomsbanken er at opbygge langvarige kunderelationer baseret på ansvarlighed og tillid, samt at give unge kunder et solidt økonomisk udgangspunkt til deres voksenliv. Dette gør Ungdomsbanken ved at målrette rådgivningen og bankydelserne til det unge segment med udgangspunkt i deres specifikke livssituation.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked