Obligationer

Når du køber en obligation, svare det reelt til, at du låner penge til obligationsudstederen mod til gengæld at få renter, afdrag og evt. en kursgevinst inden en give udløbsdato.

Mulighed for kursgevinst

Ved udløbsdato får du din investering tilbagebetalt til kurs 100, dvs. 100% af obligationens værdi. Hvis du købte obligationen til kurs 97, altså 97% af obligationens værdi, opnår du en kursgevinst på 3%. Med obligationer får du dermed muligheden for at tjene både renter og kursgevinster.

Ro i maven

En obligation anses generelt for at være en sikker investering, der giver et stabilt løbende afkast. Historisk set vil du med obligationer opnå en bedre rente, end du kan med en standard bankkonto, og du har mange forskellige valgmuligheder, så du kan sammensætte din investering efter dine ønsker og behov.

Hvem kan udstede obligationer?

Der er mange udstedere af obligationer, men de to mest almindelige udstedere af DKK obligationer er den danske stat og realkreditinstitutterne. Det anses for usandsynligt, at disse udstedere ikke kan tilbagebetale lånet, hvorfor kreditrisikoen på disse typer obligationer er meget lille. Men der findes andre udstedere, som for eksempelvis erhvervsvirksomheder, hvor kreditrisikoen varierer meget fra udsteder til udsteder. Inden køb af disse obligationer, bør du søge rådgivning.

Læs også

En mand fylder penge i en sparegris

Investerings-foreninger

Til dig der ønsker at sprede dine investeringer.

En kvinde som sidder ned ved sit bord derhjemme med en kaffe kop i hånden.

Personlig FormuePleje

Investering af frie midler over 50.000 kr.

En mand i jakkesæt tegner grafer for aktierkurser op

Exchange Traded Funds (ETF)

Investering i mange forskellige aktier og obligationer, men samlet i ét papir.

En blå baggrund

God rådgivning starter med forståelse

Kontakt os og hør mere