En god start på 2018

2018 har hidtil været et godt år for BankNordik-koncernen. Driftsresultatet for årets første kvartal blev 77 mio. kr., hvilket er 66 % højere end samme periode sidste år. Koncernens aktiviteter viser gode takter på alle markeder, og forventningerne til årsresultatet er nu bedre, end bankens ledelse forventede ved årets begyndelse.

”Vi er godt tilfredse med resultatet for første kvartal, som viser fremgang på alle markeder. Resultatet er desuden præget af salget af vores hovedsæde på Færøerne samt tilbageførte nedskrivninger. På trods af det vedvarende pres på rentemarginalen er vi glade for at kunne konstatere en tilfredsstillende udlånsvækst samt lønsom drift,” siger Árni Ellefsen, administrerende direktør i BankNordik.

Koncernen har et kontinuerligt fokus på at forbedre effektiviteten, og i den forbindelse er der truffet beslutning om at tilpasse interne processer samt centralisere en række opgaver. Disse tiltag understøtter planerne om at bibeholde en lønsom drift samt sikre bankens konkurrencedygtighed på langt sigt.

BankNordik har i 1. kvartal desuden iværksat initiativer, der skal styrke bankens tilstedeværelse på det grønlandske marked. ”Med den nyoprettede stilling som privatkundedirektør ønsker vi at styrke og videreudvikle vores ydelser til kunderne. Den nye privatkundedirektør, René Sørensen, har mange års erfaring fra den finansielle verden samt et indgående kendskab til det grønlandske marked, hvilket kommer til at gavne vores kunder,” siger Árni Ellefsen.

Sammen med Thomas Tyt Mogensen, erhvervskundedirektør, udgør den nye privatkundedirektør bankens ledelse i Grønland fremover. I forbindelse med tiltrædelsen afholdes der en reception i bankens lokaler i Nuuk fredag den 4. maj kl. 15-17, hvor alle er velkomne.

I spidsen for ny digital platform

Som den første ud af 120 nordiske pengeinstitutter i SDC-samarbejdet går BankNordik i front med en nyskabende digital løsning til sine kunder. En ny hjemmeside er på vej, og dette er blot det første skridt i en større digital plan, som skal sikre kunderne en tidssvarende platform til håndtering af alle bankforretninger. Som et led i denne plan er BankNordik også med til at udvikle en opdateret udgave af Netbank, som forventeligt lanceres senere i år.

Regnskabet for 1. kvartal 2018 i hovedtræk

  • Resultatet før skat udgjorde 148 mio. kr. mod 57 mio. kr. samme periode i 2017.

  • Driftsresultatet før nedskrivninger udgjorde 47 mio. kr., hvilket er på niveau med 2017.

  • Nedskrivninger på udlån udgjorde en tilbageførsel på 31 mio. kr. sammenholdt med 0 mio. kr. samme periode i 2017.

  • Driftsresultatet udgjorde 77 mio. kr., hvilket er 66% højere end samme periode sidste år.

  • Bankens udlån steg fra 9,2 mia. kr. til 9,6 mia. kr. sammenholdt med samme periode i 2017.

  • Bankens indlån steg fra 12,7 mia. kr. i første kvartal 2017 til 13,1 mia. kr.

  • Solvensen steg fra 18,4% i 1. kvartal 2017 til 18,9% samme periode i 2018.

  • Banken forventer, at resultatet for 2018 før nedskrivninger, kursreguleringer og skat vil være 160-200 mio. kr. (2017: 187 mio. kr.).

  • Forventningerne til nettoresultatet for året er bedre end oprindelig forventet. Således opjusteres forventningerne til nettoresultatet fra 165-215 mio. kr. til 175-225 mio. kr. (2017:189 mio. kr.).

Læs regnskabsrapport, børsmeddelelse og præsentation på vores Investor Relations hjemmeside.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked