Et kundemøde set fra siden, hvor en rådgiver og to kunder sidder ved et bord.

Økonomien i ægteskabet

Tillykke, du skal giftes – eller er måske lige blevet det. Husk de økonomiske sidegevinster, for når I siger ”ja” til hinanden, sker der en række ændringer i jeres økonomiske og juridiske forhold. Her får du en overordnet gennemgang af nogle af disse ændringer.

Fælleseje

Når I bliver gift, får I automatisk fælleseje  det får dog først den store betydning, hvis I på et tidspunkt skal skilles. I det tilfælde skal jeres nettoformue  formue fratrukket evt. gæld  deles lige mellem jer. Det betyder, at den med den største formue skal betale til den anden part, så begge går derfra med lige meget. Ønsker I ikke at få fælleseje, kan I oprette en ægtepagt med aftale om særeje.

Gæld

Som udgangspunkt hæfter du kun for din egen gæld – ikke din partners (men der er nogle undtagelser). Selvom man kun hæfter for sin egen gæld, kan man dog indirekte komme til at betale til den andens gæld ved separation, skilsmisse eller død – dette skyldes fælleseje, som beskrevet ovenover. Hvis en hustru eksempelvis har en formue på 1 mio. kr., mens manden har en gæld på 1 mio. kr., vil hustruen komme til at betale 500.000 kr. til manden.

En dommers hammer ligger foran to store bøger

Få hjælp hos en advokat

  • Det er en god idé at tale med en advokat om ægtepagt, særeje og testamente
  • Hos mange advokater kan man enten gratis eller for omkring 2.000-3.000 kr. få et ’Familietjek’, som er en gennemgang af lige netop jeres juridiske situation

Dine, mine og vores børn

Lever man som en sammenbragt familie, skal man være opmærksom på, at arvereglerne ikke er ens for børnene. Man taler om fællesbarn, som er det barn, man har fælles og særbarn, hvor det kun er den ene, der er biologisk forælder. Fællesbarnet arver begge forældre, mens særbarnet kun arver den biologiske forælder. Man kan oprette et testamente, hvis man f.eks. ønsker at ligestille børnene, eller hvis man ønsker at tilgodese sine egne børn.

Hvis den ene af jer bliver arbejdsløs

Når I bliver gift, får I gensidig forsørgelsespligt. Dette kan have betydning for retten til offentlig hjælp, hvis den ene af jer f.eks. mister retten til arbejdsmarkedsydelse. Det er derfor en god ide, at få kigget på jeres fælles økonomi og se, om det kan hænge sammen i tilfælde af, at den ene af jer bliver arbejdsløs.

Pensionsordninger

Hvorvidt pensionsordninger skal deles ved skilsmisse, afhænger af ordningens karakter. Pensionsordninger, der er livsbetingede og har løbende udbetalinger (f.eks. livrenter) deles ikke ved skilsmisse, mens pensionsordninger, der ikke er livsbetingede (f.eks. kapital- og ratepensioner) skal deles ved skilsmisse.

Husk at være opmærksom på skatten

Når I bliver gift, bliver I fælles om visse dele af hinandens økonomi – I bliver f.eks. sambeskattet. Det betyder, at I har mulighed for at overføre uudnyttede personfradrag og underskud mellem jer. I skal dog stadig udfylde hver jeres selvangivelse.

Læs mere på Sullissiviks hjemmeside

Se også

Vil I høre mere om, hvad vi kan gøre for jer?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked