Et clipboard og en kuglepen ligger på et bord hvor en mand og en kvinde gennemgår nogle papirer

Beretninger

Samfundsansvar er et vigtigt led i BankNordiks målsætning om at skabe værdi for alle vores interessenter.

Et kundemøde med rådgiver og to andre mennesker på en cafe med kaffe i hånden set ovenfra.

Kunder

Kunderelationerne ligger til grund for vores forretning, og derfor indgår kunderne som en naturlig del af bankens arbejde med CSR.

To kvinder ved et kontorbord som kigger ind i en computerskerm.

Medarbejdere

Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv, og derfor er medarbejdertrivsel og et godt arbejdsmiljø et vigtigt indsatsområde.

En fodboldspiller står på banen i sin trøje, der er sponsoreret af BankNordik

Lokalsamfund

Vi bestræber os på at støtte lokale og regionale begivenheder, sportsforeninger og det kulturelle liv i de lokalsamfund, hvor vi opererer.