Central investorinformation

Når du investerer via en investeringsforening, kan du få oplysninger om eksempelvis afkast, risiko og omkostninger i dokumentet central investorinformation (CI).

Varedeklaration på din investering

Central investorinformation er en udløber af et EU-direktiv, der skal skabe gennemsigtighed på markedet for investeringsforeninger. Central investorinformation erstatter det forenklede prospekt og er standardiseret i hele EU. Dokumentet er på to sider pr. afdeling og er med til at give dig et overblik over den enkelte afdeling.

Du finder følgende informationer i CI-dokumentet:

  • Mål og investeringspolitik
  • Risiko og afkastprofil
  • Omkostninger
  • Tidligere resultater
  • Praktiske oplysninger

Her finder du CI-dokumenter

På Finans Danmarks hjemmeside kan du finde en oversigt over alle foreninger og deres CI-dokumenter. Du kan også finde de enkelte CI-dokumenter på investeringsforeningernes egne hjemmesider.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked