Individuel kapitalforvaltning

Med en aftale om individuel kapitalforvaltning får du en investeringsløsning tilpasset præcist til din risikoprofil og individuelle forhold. For at kunne indgå en aftale, skal du have minimum 5 mio. kroner i investérbar kapital.

Professionel pleje af dine investeringer

I vores afdeling for kapitalforvaltning sidder investeringseksperter inden for forvaltning af aktie- og obligationsporteføljer samt blandede porteføljer, hvor den løbende optimering af fordelingen mellem aktier og obligationer har højeste prioritet.

Målsætningen for individuel kapitalforvaltning er, at du som investor opnår et langsigtet positivt afkast, uafhængigt af den generelle markedsudvikling. Et højt kvalitetsniveau og en effektiv risikostyring skal sikre de gode resultater.

En mand i jakkesæt tegner grafer for aktierkurser op

Fordele for dig som kunde

  • En skræddersyet, individuel løsning
  • Investeringspleje med fokus på afkastoptimering – uden at gå på kompromis med din risiko
  • Øget fokus på din formue via daglig overvågning af din portefølje 
  • Stor spredning og løbende tilretning af dine investeringer med henblik på at sikre afkast og risiko
  • Dit daglige kundeforhold varetages af din rådgiver i filialen – derudover får du direkte adgang til bankens investeringseksperter
  • Rapportering helt efter dine ønsker 
  • Rådgivning om dine eventuelle ønsker til specifikke brancher eller værdipapirer

Investeringsfilosofi

For vores kunder med en individuel kapitalforvaltningsaftale, arbejder vi med en langsigtet investeringsfilosofi baseret på en sikker og stabil værditilvækst. Alle investeringsbeslutninger træffes på baggrund af individuelle vurderinger og analyser, som sikrer konsistente og langsigtede investeringer.


Generelt om investering
At foretage en investering er altid forbundet med en vis risiko for, at forventningerne til den fremtidige udvikling viser sig ikke at holde stik. Investering i værdipapirer vil kunne medføre et tab alt afhængig af kursudviklingen og investor bærer risikoen herfor.

En kvinde som sidder ned ved sit bord derhjemme med en kaffe kop i hånden.

Personlig FormuePleje

Investering af frie midler over 750.000 kr.

En mand fylder penge i en sparegris

Investerings-foreninger

Til dig der ønsker at sprede dine investeringer.

Grafer for aktiekurserne går op og ned foran stabler af mønter

Kom godt i gang med investering

Hjælp at hente hvis du er ny på investeringsområdet.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

34 79 00

... eller send en besked